انتظار خریداران در نیمه دوم سال جاری “ثبات قیمت های مسکن” است. نتیجه تحقیقات میدانی در بازار مسکن تهران، انتظار خریداران از کاهش قیمت مسکن در ماه های آتی را گزارش می دهد حال آن که آنچه در واقعیت به عینه شاهدش هستیم کاهش تعداد معلاملات مسکن طی دو ماه اخیر می باشد. به رغم […]

انتظار خریداران در نیمه دوم سال جاری “ثبات قیمت های مسکن” است. نتیجه تحقیقات میدانی در بازار مسکن تهران، انتظار خریداران از کاهش قیمت مسکن در ماه های آتی را گزارش می دهد حال آن که آنچه در واقعیت به عینه شاهدش هستیم کاهش تعداد معلاملات مسکن طی دو ماه اخیر می باشد. به رغم این که آن چه سبب کاهش میزان خرید و فروش مسکن شده افزایش سرسام آور قیمت مسکن از روز های پایانی سال ۹۶ بوده است، با این حال متقاضیان مسکن که بیشتر آن ها خریداران آپارتمان هستند چشم به راه کاهش قیمت ها در نیمه دوم سال می باشند و خواهان خوابیدن طوفان در نیمه دوم سال هستند.

میزان خرید و فروش مسکن در مرداد ماه سال ۹۷ به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته با کاهشی ۳۰ درصدی در تهران همراه بوده است. مقایسه معاملات صورت گرفته در مرداد به نسبت خرید و فروش های انجام شده در ماه تیر نیز از یک کاهش ۵ درصدی خبر می دهد که به گفته کارشناسان علت چنین ریزشی در تعداد معاملات، قیمت های سرسام آور مسکن بوده است. در ابتدای سال ۹۷ عده ای گران شدن قیمت ها را پیش بینی کردند و همین عامل هجوم خریداران به سمت خرید مکسن را رقم زد حال آن که این روز ها شاهد چنین اتفاقی نیستیم. انتظار می رود با تغییرات حاصله در انتظارت متقاضیان، اتفاقات مثبتی در حوزه مسکن نمود پیدا کند و نوسانات و التهاب های این بازار کاهش یابد. قیمت های گزارش شده در برخی مناطق تهران بسیار فراتر از قدرت خریداران آن منطقه بوده است و با قیمت فروش آپارتمان های واقع در محله های مجاور که برای خرید ملک مساعدتر خطاب می شوند مشابه گزارش شده است. به عقیده کارشناسان آن چه چنین نتایجی را به همراه آورده افزایش زودتر قیمت مسکن در برخی از محله های پرمعامله تهران بوده است که به نوعی رابطه قیمت مسکن با منطقه تغییر داده و رکود را در بازار به ارمغان آورده است.

خریداران اما ثبات قیمت ها را انتظار دارند چرا که بر این باورند جهش قیمت مسکن طی ماه های اخیر از آستانه تحمل خریداران فراتر رفته است به طوری که بسیاری از خریداران پس از شنیدن قیمت های لحاظ شده از خرید صرف نظر می کنند. چنانچه عرضه بر اساس تقاضای خریداران پیش رود رونق مجدد معاملات مسکن دور از انتظار نخواهد بود در غیر اینصورت باقی ماندن مسکن در رکود را در آینده شاهد خواهیم بود.