حسین عبده تبریزی گفت: طبق آمار ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است، که این مورد در دنیا به طور میانگین ۳۰-۳۵ درصد است. دکتر حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در برنامه پیشران شبکه چهار درخصوص علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسکن گفت:امسال مسکن نیز […]

حسین عبده تبریزی گفت: طبق آمار ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است، که این مورد در دنیا به طور میانگین ۳۰-۳۵ درصد است.