وزیر راه و شهرسازی گفت: درسال ۹۸ محور توجه ما به‌عنوان یکی از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی، مسکن است.  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره بودجه دریافتی وزارت راه و شهرسازی برای اتمام پروژه‌های عمرانی در سال ۹۷، گفت: ما تخصیص‌های وزارت راه و شهرسازی به میزانی که خزانه بصورت نقدی یا اسناد […]

وزیر راه و شهرسازی گفت: درسال ۹۸ محور توجه ما به‌عنوان یکی از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی، مسکن است.
 محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره بودجه دریافتی وزارت راه و شهرسازی برای اتمام پروژه‌های عمرانی در سال ۹۷، گفت: ما تخصیص‌های وزارت راه و شهرسازی به میزانی که خزانه بصورت نقدی یا اسناد خزانه تخصیص داده، دریافت کردیم. در پایان سال ۹۷ هم انتظار ما بر این بود تا بتوانیم پرداخت به پیمانکاران داشته باشیم.اسلامی در ادامه افزود: به نسبت تخصیص‌های گذشته وزارتخانه، امسال بودجه مناسبی را دریافت کردیم. امیدواریم در ساعات پایانی ۹۷ هم بتوانیم مبالغ بیشتری را دریافت کنیم. رشد بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی بوده و رشد بودجه سال ۹۸ برای پروژ‌های زیر ساختی و عمرانی راه‌های کشور پیش بینی شده، رشدی حدود ۱۵ درصد است. امیدواریم که درآمد‌های سال آینده کشور به گونه‌ای باشد که خزانه بتواند این میزان بودجه را به وزارت راه و شهرسازی تخصیص دهد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اولویت وزارت راه و شهرسازی برای نوروزی ۹۸ گفت: درسال ۹۸ ان شاالله ما توجه ویژه‌ای به حوزه مسکن خواهیم داشت، البته نه اینکه ما بخواهیم حمل و نقل را نادیده بگیریم و در اولویت قرار ندهیم، اما محور توجه ما به‌عنوان یکی از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی، مسکن است. به هر حال این موضوع دغدغه جوانان و خانه اولی‌ها و کسانی که سال‌ها به دنبال خرید خانه هستند، است. مسکن هم دغدغه مردم و ما است.

وی درباره رویکرد‌های بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: نشاط جوانی و جوانگرایی الزاما سنی نیست، اما ما در وزارت راه و شهرسازی در این مدت سن مدیریت ارشد را حدودا ۱۷ سال کاهش دادیم و عمدتا انتصابات ما برای دهه ۵۰ بوده و متناسب با جایگاه‌هایی که در انتصابات آینده در پیش داریم، وارد انتصابات متولدین دهه ۶۰ و یا ۷۰ هم خواهیم شد. این کار را ما شروع کردیم و ادامه خواهیم داد.