مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت: نرخ سود بانکی و هم زمان با آن رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز، در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت در بازار مسکن اثر افزایشی دارند. خشایار باقرپور درباره نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: نرخ سود بانکی همواره به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های تغییر در رفتار اقتصادی جامعه […]

خشایار باقرپور درباره نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: نرخ سود بانکی همواره به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های تغییر در رفتار اقتصادی جامعه و همچنین اهرمی برای جهت دادن به نقدینگی، توسط سیاست گذاران دولت به کار گرفته شده است؛ اما در برهه هایی از زمان، انتخاب مدل و ابعاد استفاده از این اهرم، نه تنها کارگشا و حلال مشکل نبوده، که خود تبدیل به معضل جدیدی شده است.
وی تاکید کرد: دستکاری در نرخ سود بانکی در تمام بازارها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.مهم ترین اثر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن را شاید بتوان افزایش بهای تمام شده پول در این بازار دانست.
باقرپور افزود: از دیگر اثرات نرخ سود بانکی در بازار مسکن که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است، خروج نقدینگی از بانک و حمله آن به بازارهای دیگر است، اما وضعیت معکوس آن هم در بازار مسکن به شدت محسوس و قابل مشاهده است.
وی بیان کرد: در دوره هایی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است علاوه بر بالا رفتن بهای تمام شده پول برای بخش مولد، سود سپرده گذاری بلند مدت در بانک از سود دهی ساخت و ساز پیشی گرفته و سازندگان و تأمین کنندگان، برای فرار از دردسرهای حاشیه ای ساخت و هزینه کردن سرمایه در پروژه های ساختمانی که نقد شوندگی اصل و سود سرمایه را حداقل ۲ تا ۴ سال به تأخیر می اندازد، ترجیح دادند سرمایه های خود را در بانک سپرده گذاری کرده و از سود بی دردسر آن استفاده کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تصریح کرد: از این رو باید گفت نرخ سود بانکی و هم زمان با آن رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز، در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت در بازار مسکن اثر افزایشی دارند.