نحوه مواجهه بخش زیادی از خریداران در بازار مسکن تغییر کرد، وضع بازار مسکن پایتخت در دو سمت عرضه و تقاضا طی ماه‌های گذشته با تغییراتی مواجه شده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته پس از اینکه جهش قیمتی بازار مسکن عقبگرد کرد و این بازار با یک ثبات قیمتی مواجه شد، […]

نحوه مواجهه بخش زیادی از خریداران در بازار مسکن تغییر کرد، وضع بازار مسکن پایتخت در دو سمت عرضه و تقاضا طی ماه‌های گذشته با تغییراتی مواجه شده است.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته پس از اینکه جهش قیمتی بازار مسکن عقبگرد کرد و این بازار با یک ثبات قیمتی مواجه شد، نوع رفتار برخی خریداران نیز تغییر کرده است.

پس از این ثبات قیمتی، نتیجه بررسی‌ها از نحوه مواجهه خریداران مسکن در برخی از نقاط پرتقاضا و پرمعامله حاکی از آن است که خریداران واقعی بازار اگر تا حدود سه ماه پیش تلاش می‌کردند زودتر سرمایه خود را به ملک تبدیل کنند تا مبادا قدرت خرید آنها به واسطه تداوم افزایش قیمت‌ها، کاهش یابد؛ اما طی این مدت به‌تدریج بیشتر با مراجعه به واسطه‌های ملکی در جست‌وجوی پایین‌ترین کف قیمتی برای ورود به بازار هستند.

به اعتقاد واسطه‌های ملکی در مناطق مصرفی که حدود ۲۵ درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص می‌دهند، در حال حاضر مراجعه کننده به واسطه‌های ملکی وجود دارد؛ اما به‌ندرت این مراجعات تبدیل به فروش قطعی می‌شود. به گفته واسطه‌های ملکی در محلات مختلف این مناطق، قیمت مسکن حتی در دی‌ماه نیز نسبت به آذرماه در برخی از فایل‌های عرضه شده، با افت مواجه بوده که با این حال تعداد کمی از مراجعات منتج به قرارداد می‌شوند. مهم‌ترین علت تثبیت و در برخی مقاطع کاهش قیمت مسکن طی حدود سه ماه گذشته، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی تحت تاثیر تغییر و تحولات سیاسی رخ داده در سطح بین‌المللی و به تبع آن کاهش ریسک‌های اقتصادی در بازارهای مختلف است که اثر آن در بازار مسکن هم منعکس شد.