او در پایان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد و بخش سوم توسط شهرهای جدید انجام می‌شود. یاسر لک معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بعد از انعقاد قرارداد با پیمانکاران واحدهای مسکن ملی، خوشبختانه اجرای پروژه‌های طرح‌های اقدام ملی در بسیاری از شهرهای […]

او در پایان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد و بخش سوم توسط شهرهای جدید انجام می‌شود.

یاسر لک معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بعد از انعقاد قرارداد با پیمانکاران واحدهای مسکن ملی، خوشبختانه اجرای پروژه‌های طرح‌های اقدام ملی در بسیاری از شهرهای تهران آغاز شده است، گفت: در این قرارداد تمامی بحث‌های مربوط به هزینه‌های ساخت و قیمت‌ها بررسی و بعد از جمع بندی قراردادها در ۴ اردیبهشت ماه منعقد شد.

او ادامه داد: قرارداد ساخت هر متر مربع مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با شاخص تعدیل سال ۹۹ منعقد شده و خوشبختانه هم اکنون پیمانکاران در حال اجرای پروژه‌ها هستند و بسیاری از آن‌ها در مرحله فونداسیون و تهیه میلگرد قرار دارد.

لک بیان کرد: درباره شهرهایی که مسئولیت اجرای مسکن ملی در آنها با اداره راه و شهرسازی استان تهران است، گفت: در شهرهایی مانند اسلامشهر، پاکدشت، رباط کریم، شهریار، قرچک و نصیر شهر، اداره کل راه و شهرسازی تهران مسئولیت اجرای پروژه‌های اقدام ملی مسکن را بر عهده دارد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تاکنون در اسلامشهر ۸۰۰ واحد، در پاکدشت ۶۴۰ واحد، رباط کریم ۷۵۰ واحد، شهریار ۵۰۰ واحد، قرچک ۴۰۰ واحد و نصیرشهر ۱۲۰۰ واحد آغاز شده است، گفت: متأسفانه روند واریز آورده متقاضیان مسکن ملی کُند است و  بسیاری از پیمانکاران در آینده با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه هستند.

لک بیان کرد: درباره شهرهایی که مسئولیت اجرای مسکن ملی در آنها با اداره راه و شهرسازی استان تهران است، گفت: در شهرهایی مانند اسلامشهر، پاکدشت، رباط کریم، شهریار، قرچک و نصیر شهر، اداره کل راه و شهرسازی تهران مسئولیت اجرای پروژه‌های اقدام ملی مسکن را بر عهده دارد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تاکنون در اسلامشهر ۸۰۰ واحد، در پاکدشت ۶۴۰ واحد، رباط کریم ۷۵۰ واحد، شهریار ۵۰۰ واحد، قرچک ۴۰۰ واحد و نصیرشهر ۱۲۰۰ واحد آغاز شده است، گفت: متأسفانه روند واریز آورده متقاضیان مسکن ملی کُند است و  بسیاری از پیمانکاران در آینده با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه هستند.

او در پایان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد و بخش سوم توسط شهرهای جدید انجام می‌شود.