بایگانی‌های بازار مسکن | صفحه 33 از 33 | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
بازار مسکن و ۶ سال رکود پی در پی ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
به گفته ایرج رهبر، نماینده انجمن انبوه سازان کشور، زمزمه هایی از این که بازار مسکن دوران رکودش را پشت سر گذاشته و اوضاع رو به بهبود است به گوش می رسد حال آن که چنین صحبتی از اساس و پایه اشتباه است. وی تصریح کرد آن چه سبب شد در یک دوره زودگذر شاهد رونق بخش مسکن باشیم

بازار مسکن و ۶ سال رکود پی در پی

به گفته ایرج رهبر، نماینده انجمن انبوه سازان کشور، زمزمه هایی از این که بازار مسکن دوران رکودش را پشت سر گذاشته و اوضاع رو به بهبود است به گوش می رسد حال آن که چنین صحبتی از اساس و پایه اشتباه است. وی تصریح کرد آن چه سبب شد در یک دوره زودگذر شاهد […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads