بایگانی‌های مسکن | صفحه 2 از 2 | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
طرح جدید مجلس از اجاره منازل خالی ظرف یک ماه آینده خبر می دهد ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
یکی از اعضای کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در خصوص واحد های مسکونی خالی عنوان نمود چنانچه مالکان طی یک ماه آتی در راستای اجاره دادن ملک خویش اقدام نکنند پای دادستان به این ماجرا باز خواهد شد.

طرح جدید مجلس از اجاره منازل خالی ظرف یک ماه آینده خبر می دهد

یکی از اعضای کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در خصوص واحد های مسکونی خالی عنوان نمود چنانچه مالکان طی یک ماه آتی در راستای اجاره دادن ملک خویش اقدام نکنند پای دادستان به این ماجرا باز خواهد شد. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با ایسنا پیرامون طرح اجاره منازل خالی صحبت نمود و با […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads