بایگانی‌های خرید آپارتمان | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
افزایش تقاضا برای خرید و اجاره واحد های کوچک متراژ ۱۶ مهر ۱۳۹۷
همزمان با افزایش قیمت مسکن در ماه ها و روز های اخیر بسیاری از افراد به واحد های کوچک متراژ روی آورده اند بلکه بتوانند به ازای پرداخت هزینه های کمتر صاحب خانه ای شوند و ملکی را به نام خود بزنند. با این حال صعود قیمت ها سبب شده نه تنها خرید واحد های ریزمتراژ با رونق زیادی همراه گردد

افزایش تقاضا برای خرید و اجاره واحد های کوچک متراژ

همزمان با افزایش قیمت مسکن در ماه ها و روز های اخیر بسیاری از افراد به واحد های کوچک متراژ روی آورده اند بلکه بتوانند به ازای پرداخت هزینه های کمتر صاحب خانه ای شوند و ملکی را به نام خود بزنند. با این حال صعود قیمت ها سبب شده نه تنها خرید واحد های […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads