اخبار ویژه
 • عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ دی ۱۳۹۷

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و ... همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و ... به عمل نیامده است.
  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و … همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و … به عمل نیامده […]

 • مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن ۲۴ دی ۱۳۹۷

  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است و وزارت اقتصاد را مأمور کرده تا لایحه‌ای را در این باره تنظیم کند.
  مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن

  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است و وزارت اقتصاد را مأمور کرده تا لایحه‌ای را در این باره تنظیم کند.  حامد مظاهریان در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در پاسخ به […]

 • جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند ۲۳ دی ۱۳۹۷

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات کارت مصالح برای سازندگان مسکن گفت: سقف این کار بستگی به متراژ واحدهای مسکونی دارد و به سازندگان دارای پروانه ارایه شود.
  جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات کارت مصالح برای سازندگان مسکن گفت: سقف این کار بستگی به متراژ واحدهای مسکونی دارد و به سازندگان دارای پروانه ارایه شود. محمد اسلامی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه‌های بازآفرینی شهری در اولویت اجرا قرار دارند اظهارداشت: […]

 • عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ دی ۱۳۹۷

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و ... همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و ... به عمل نیامده است.
  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و … همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و … به عمل نیامده […]

 • مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن ۲۴ دی ۱۳۹۷

  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است و وزارت اقتصاد را مأمور کرده تا لایحه‌ای را در این باره تنظیم کند.
  مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن

  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است و وزارت اقتصاد را مأمور کرده تا لایحه‌ای را در این باره تنظیم کند.  حامد مظاهریان در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در پاسخ به […]

 • جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند ۲۳ دی ۱۳۹۷

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات کارت مصالح برای سازندگان مسکن گفت: سقف این کار بستگی به متراژ واحدهای مسکونی دارد و به سازندگان دارای پروانه ارایه شود.
  جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات کارت مصالح برای سازندگان مسکن گفت: سقف این کار بستگی به متراژ واحدهای مسکونی دارد و به سازندگان دارای پروانه ارایه شود. محمد اسلامی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه‌های بازآفرینی شهری در اولویت اجرا قرار دارند اظهارداشت: […]

 • وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت ۲۵ دی ۱۳۹۷
  احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه کل مسکن مهر که از سال 86 شروع شد 2 میلیون و 200 هزار واحد بود که از این تعداد کار ساخت یک میلیون و 986 هزار واحد به اتمام رسیده است،

  وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت

  احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه کل مسکن مهر که از سال ۸۶ شروع شد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که از این تعداد کار ساخت یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد به اتمام رسیده است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۷۴۰ هزار […]

  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ دی ۱۳۹۷
  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و ... همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و ... به عمل نیامده است.

  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و … همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و … به عمل نیامده […]

  وزارت راه و شهرسازی سیاسی اداره نمی‌شود ۲۵ دی ۱۳۹۷
  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام وعده‌ها بر اساس محاسبات فنی و مهندسی باید به مردم داده شود و ما بحث سیاسی در این وزارتخانه نداریم، گفت:‌ عدم تعهد به وعده‌ها بزرگترین آفت در کشور محسوب می‌شود و این وزارتخانه سیاسی اداره نمی‌شود.

  وزارت راه و شهرسازی سیاسی اداره نمی‌شود

  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام وعده‌ها بر اساس محاسبات فنی و مهندسی باید به مردم داده شود و ما بحث سیاسی در این وزارتخانه نداریم، گفت:‌ عدم تعهد به وعده‌ها بزرگترین آفت در کشور محسوب می‌شود و این وزارتخانه سیاسی اداره نمی‌شود. محمد اسلامی صبح امروز در جلسه با مدیرعامل […]

  افتتاح ۲۷ هزار مسکن مهر در دهه فجر ۲۵ دی ۱۳۹۷
  معاون وزیر راه و شهرسازی از درآمد ۶۸۰ میلیارد تومانی شهرهای جدید کشور در سال جاری خبر داد وگفت: در دهه مبارک فجر ۲۷ هزار مسکن مهر در شهرهای جدید افتتاح می‌شود.

  افتتاح ۲۷ هزار مسکن مهر در دهه فجر

  معاون وزیر راه و شهرسازی از درآمد ۶۸۰ میلیارد تومانی شهرهای جدید کشور در سال جاری خبر داد وگفت: در دهه مبارک فجر ۲۷ هزار مسکن مهر در شهرهای جدید افتتاح می‌شود. حبیب‌الله طاهرخانی در جلسه گزارش وضعیت و عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیرو جلسه با رئیس‌جمهوری برنامه ساخت […]

  برای رونق مسکن، واحد کوچک احداث کنید ۲۴ دی ۱۳۹۷
  عضو اتحادیه املاک گفت: با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت خرید متقاضیان، سازنده‌ها واحدهای کوچک بسازند تا رکود مسکن طولانی نشود. ورود واسطه‌ها باعث شد تا قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از حد افزایش یابد.

  برای رونق مسکن، واحد کوچک احداث کنید

  عضو اتحادیه املاک گفت: با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت خرید متقاضیان، سازنده‌ها واحدهای کوچک بسازند تا رکود مسکن طولانی نشود. ورود واسطه‌ها باعث شد تا قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از حد افزایش یابد. عباس شوکتی امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در جمع خبرنگاران با […]

  ساخت واحد های جدید در فاز ۸ پردیس ۲۴ دی ۱۳۹۷
  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، ضمن اشاره به این که وزیر جدید راه و شهرسازی تمرکز خود را بر ساخت واحد های مسکونی جدید در فاز ۸ از شهر پردیس قرار داده است اظهار داشت: این وزارت تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا با ساخت و تحویل این واحد ها، شرایط تأمین مسکن را بهبود ببخشد.

  ساخت واحد های جدید در فاز ۸ پردیس

  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، ضمن اشاره به این که وزیر جدید راه و شهرسازی تمرکز خود را بر ساخت واحد های مسکونی جدید در فاز ۸ از شهر پردیس قرار داده است اظهار داشت: این وزارت تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا با ساخت و تحویل این واحد ها، شرایط تأمین […]

  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ دی ۱۳۹۷

  روال پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن اعم از تسهیلات ساخت،خرید،جعاله و ... همچون ماه های گذشته انجام می شود و تغییری در سقف ریالی تسهیلات، مدت زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری، میزان اوراق مورد نیاز به ازای مبلغ تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات، اقساط ماهانه، دوره بازپرداخت و ... به عمل نیامده است.
  عدم تغییر در ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن

  مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن ۲۴ دی ۱۳۹۷

  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است و وزارت اقتصاد را مأمور کرده تا لایحه‌ای را در این باره تنظیم کند.
  مخالف دولت با طرح مالیات عایدی مسکن

  جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند ۲۳ دی ۱۳۹۷

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات کارت مصالح برای سازندگان مسکن گفت: سقف این کار بستگی به متراژ واحدهای مسکونی دارد و به سازندگان دارای پروانه ارایه شود.
  جوانان شجاعت داشته باشند و ازدواج کنند

  وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت ۲۵ دی ۱۳۹۷

  احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه کل مسکن مهر که از سال 86 شروع شد 2 میلیون و 200 هزار واحد بود که از این تعداد کار ساخت یک میلیون و 986 هزار واحد به اتمام رسیده است،
  وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت

  احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه کل مسکن مهر که از سال ۸۶ شروع شد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که از این تعداد کار ساخت یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد به اتمام رسیده است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۷۴۰ هزار […]

  ads
  ads
  ads
  ads
  ads
  ads