اخبار ویژه
 • ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۸

  کاهش ۵۰ درصدی قیمت با شوک ورود این خانه ها به بازار
  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

  کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.  افشین پروین پور با اشاره به این که ساز و کار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ موثری شناسایی شده […]

 • ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

  قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند.
  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه

  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز درخصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و رابطه آن با عواملی همچون ارز اظهار داشت: یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی اتفاق می‌افتد و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه […]

 • واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد      ۱۵ تیر ۱۳۹۸

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.
  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد     

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.  مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با برنامه رادیویی «مناظره» به تشریح جزییات طرح تولید و اقدام ملی پرداخت و عنوان کرد: […]

 • ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۸

  کاهش ۵۰ درصدی قیمت با شوک ورود این خانه ها به بازار
  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

  کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.  افشین پروین پور با اشاره به این که ساز و کار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ موثری شناسایی شده […]

 • ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

  قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند.
  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه

  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز درخصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و رابطه آن با عواملی همچون ارز اظهار داشت: یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی اتفاق می‌افتد و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه […]

 • واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد      ۱۵ تیر ۱۳۹۸

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.
  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد     

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.  مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با برنامه رادیویی «مناظره» به تشریح جزییات طرح تولید و اقدام ملی پرداخت و عنوان کرد: […]

 • ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۸
  کاهش ۵۰ درصدی قیمت با شوک ورود این خانه ها به بازار

  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

  کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.  افشین پروین پور با اشاره به این که ساز و کار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ موثری شناسایی شده […]

  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه ۱۶ تیر ۱۳۹۸
  قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند.

  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه

  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز درخصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و رابطه آن با عواملی همچون ارز اظهار داشت: یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی اتفاق می‌افتد و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه […]

  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد      ۱۵ تیر ۱۳۹۸
  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.

  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد     

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.  مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با برنامه رادیویی «مناظره» به تشریح جزییات طرح تولید و اقدام ملی پرداخت و عنوان کرد: […]

  وزیر راه گفت: قیمت مسکن افزایش یافته اما معامله ای انجام نمی‌شود ۱۳ تیر ۱۳۹۸
  قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است. شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است

  وزیر راه گفت: قیمت مسکن افزایش یافته اما معامله ای انجام نمی‌شود

  وزیر راه گفت: این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده و اعلام می‌کنم هدف دولت این است که بسیاری از متقاضیان راصاحب خانه کند. محمد اسلامی در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص مسکن مهر گفت: قرار بوده است ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار […]

  وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق “اجاره داری حرفه‌ای” ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. ۰۸ تیر ۱۳۹۸
  وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق "اجاره داری حرفه‌ای" ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد.

  وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق “اجاره داری حرفه‌ای” ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد.

  وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق “اجاره داری حرفه‌ای” ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. محمد اسلامی در حاشیه اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد در جمع خبرنگاران، گفت: از قبل […]

  روند صعودی قیمت مسکن متوقف شد/ افت ۱۱ درصدی معاملات کشوری ۰۱ تیر ۱۳۹۸
  درحالی که ماه‌های گذشته، قیمت مسکن با روندی معکوس از معاملات مسکن همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌داد، تازه‌ترین آمارها نشان دهنده تغییر جهت بازار مسکن درآخرین ماه فصل بهار است.

  روند صعودی قیمت مسکن متوقف شد/ افت ۱۱ درصدی معاملات کشوری

  درحالی که ماه‌های گذشته، قیمت مسکن با روندی معکوس از معاملات مسکن همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌داد، تازه‌ترین آمارها نشان دهنده تغییر جهت بازار مسکن درآخرین ماه فصل بهار است. براساس تازه‌ترین آمارهایی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارائه می‌دهد، تا پایان خرداد ماه امسال علاوه بر تداوم روند نزولی معاملات مسکن در […]

  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۸

  کاهش ۵۰ درصدی قیمت با شوک ورود این خانه ها به بازار
  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

  قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند.
  ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه

  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد      ۱۵ تیر ۱۳۹۸

  یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از مدل مسکن ویژه استفاده کند تا مسکن با قیمت تمام شده و نه قیمت بازار به دست مردم برسد.
  واحدهای مسکونی با مدل مسکن ویژه به قیمت تمام شده به دست مردم می رسد     

  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۸

  کاهش ۵۰ درصدی قیمت با شوک ورود این خانه ها به بازار
  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

  کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.  افشین پروین پور با اشاره به این که ساز و کار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ موثری شناسایی شده […]

  ads
  ads
  ads
  ads
  ads
  ads