اخبار ویژه
 • با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید.
  با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید. سید حسن هاشمی تختی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید […]

 • آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال 95 می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی نصب چنین نرخ نامه هایی در بنگاه های معاملاتی کاملا ضروری است.
  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال ۹۵ می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی […]

 • واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول آن در مهر ماه منتشر گردد.
  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول […]

 • با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید.
  با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید. سید حسن هاشمی تختی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید […]

 • آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال 95 می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی نصب چنین نرخ نامه هایی در بنگاه های معاملاتی کاملا ضروری است.
  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال ۹۵ می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی […]

 • واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول آن در مهر ماه منتشر گردد.
  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول […]

 • با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید.

  با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید. سید حسن هاشمی تختی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید […]

  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال 95 می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی نصب چنین نرخ نامه هایی در بنگاه های معاملاتی کاملا ضروری است.

  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال ۹۵ می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی […]

  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول آن در مهر ماه منتشر گردد.

  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول […]

  راه اندازی سامانه املاک و اسکان به شهرداری سپرده شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
  مدتی است بحث أخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی داغ و پرحاشیه شده است به رغم این که مسئولیت این امر به دستان وزارت راه و شهرسازی کشور سپرده شده بود اما با شانه خالی کردن این وزارت زیر بار اجرای این قانون، اعمال آن در نهایت به شهرداری واگذار گردید.

  راه اندازی سامانه املاک و اسکان به شهرداری سپرده شد

  مدتی است بحث أخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی داغ و پرحاشیه شده است به رغم این که مسئولیت این امر به دستان وزارت راه و شهرسازی کشور سپرده شده بود اما با شانه خالی کردن این وزارت زیر بار اجرای این قانون، اعمال آن در نهایت به شهرداری واگذار گردید. رئیس کل سازمان […]

  افزایش سقف تسهیلات مسکن از طریق اوراق به ۲۰۰ میلیون تومان، خواسته جدید مسئولین ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
  افزایش سقف تسهیلات مسکن از طریق اوراق به 200 میلیون تومان، خواسته جدید مسئولین

  افزایش سقف تسهیلات مسکن از طریق اوراق به ۲۰۰ میلیون تومان، خواسته جدید مسئولین

  عضو کمیسیون عمران مجلس، حمید بنایی، در پیشنهادی دیگر افزایش سقف تسهیلات مسکن از طریق اوراق به ۲۰۰ میلیون تومان را خواستار شد. حمید بنایی با اشاره به این که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعمال اصلاحاتی در شیوه ارائه تسهیلات مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم مطرح شده است افزود: وزارت […]

  طبق پیش بینی ها رکود مسکن در نیمه دوم سال بیشتر می شود ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
  به عقیده بهروز ملکی، یکی از کارشناسان حوزه مسکن، چنانچه اتفاقی در متغیر های مؤثر بر اقتصاد کشور رخ ندهد با ورود به نیمه دوم سال شاهد رکود بیشتری در بخش مسکن خواهیم بود. وی در ادامه صحبت هایش از جبران عقب افتادگی قیمت مسکن از تورم طی یک سالی که گذشت خبر داد.

  طبق پیش بینی ها رکود مسکن در نیمه دوم سال بیشتر می شود

  به عقیده بهروز ملکی، یکی از کارشناسان حوزه مسکن، چنانچه اتفاقی در متغیر های مؤثر بر اقتصاد کشور رخ ندهد با ورود به نیمه دوم سال شاهد رکود بیشتری در بخش مسکن خواهیم بود. وی در ادامه صحبت هایش از جبران عقب افتادگی قیمت مسکن از تورم طی یک سالی که گذشت خبر داد. پاسخ […]

  با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی در صورت مشاهده افراد محتکری که از اجاره و یا فروش واحد مسکونی خود اجتناب می کنند با آن ها برخورد جدی خواهد شد و مبلغی به عنوان مالیات از آن ها اخذ خواهد گردید.
  با محتکرین مسکن برخورد خواهد شد

  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

  حسام عقبائی با تأکید بر این که میزان حق الزحمه مشاورین املاک در برابر فروش و یا اجاره واحد های مسکونی مطابق با قیمت گذاری های مصوب در سال 95 می باشد افزود: لازم است نرخ نامه های مصوب در مقابل دید مردم باشند تا مردم از آخرین نرخ ها مطلع گردند. به گفته عقبائی نصب چنین نرخ نامه هایی در بنگاه های معاملاتی کاملا ضروری است.
  آیا با گران شدن مسکن حق الزحمه مصوب مشاورین املاک تغییر می کند؟

  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

  به گفته ابوالفضل ابوترابی پیشنهادی در مجلس مبنی بر اجاره اجباری واحد های مسکونی خالی مطرح شده است که تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرده اند. ترابی تصریح کرد: این پیشنهاد توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد و انتظار می رود اخبار اعلام وصول آن در مهر ماه منتشر گردد.
  واحد های مسکونی خالی باید به اجبار اجاره داده شوند

  ads
  ads
  ads
  ads
  ads
  ads