بایگانی‌های گرانی ارز | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
گران شدن ارز و اثر آن بر سپرده های بانکی ۱۸ مهر ۱۳۹۷
طی روز ها و ماه های اخیر، شاهد گران شدن نرخ ارز بوده ایم که به دنبال آن بسیاری از مردم دارایی هایشان را روانه این بازار کردند بلکه بتوانند از این طریق به سود خوبی برسند. ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حاکی از آن است که قدرت بانک ها در زمینه تولید پول و اعتبار وابسته به شرایط نقدینگی کشور می باشد.

گران شدن ارز و اثر آن بر سپرده های بانکی

طی روز ها و ماه های اخیر، شاهد گران شدن نرخ ارز بوده ایم که به دنبال آن بسیاری از مردم دارایی هایشان را روانه این بازار کردند بلکه بتوانند از این طریق به سود خوبی برسند. ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حاکی از آن است که قدرت بانک ها در زمینه تولید […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads