بایگانی‌های آینده مسکن | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
با ادامه افت قیمت ارز، آینده مسکن چه خواهد شد؟ ۱۷ مهر ۱۳۹۷
مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه املاک تهران، ضمن اشاره به این که قیمت مسکن تحت تأثیر قیمت ارز است اظهار داشت: از اواخر هفته گذشته شاهد افت قیمت ارز بوده ایم که این اتفاق بر قیمت مسکن بی اثر نبوده و کاهش قیمت واحد های مسکونی در برخی قسمت ها را به همراه داشته است.

با ادامه افت قیمت ارز، آینده مسکن چه خواهد شد؟

مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه املاک تهران، ضمن اشاره به این که قیمت مسکن تحت تأثیر قیمت ارز است اظهار داشت: از اواخر هفته گذشته شاهد افت قیمت ارز بوده ایم که این اتفاق بر قیمت مسکن بی اثر نبوده و کاهش قیمت واحد های مسکونی در برخی قسمت ها را به همراه […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads