بایگانی‌های همکاری ایران و الجزایر | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
همکاری ایران و الجزایر در بخش مسکن بیشتر می شود ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
آن چه سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر و وزیر مسکن کشور الجزایر طی دیداری که با هم داشتند بر سرش هم نظر بودند.

همکاری ایران و الجزایر در بخش مسکن بیشتر می شود

آن چه سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر و وزیر مسکن کشور الجزایر طی دیداری که با هم داشتند بر سرش هم نظر بودند و اجرایش را ضرورتی اساسی قلمداد کردند توسعه همکاری های دو جانبه دو کشور در زمینه های متفاوت علی الخصوص احداث مسکن بود. رضا عامری به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads