بایگانی‌های واحدهای مسکونی در محله ی وحیدیه | پایگاه خبری و تحلیلی ملک نا | Melkna
شرایط واحد های مسکونی واقع در محله وحیدیه تهران ۱۶ مهر ۱۳۹۷
یکی از محله های مناسب تهران برای خرید خانه "وحیدیه" است. آن چه باعث شده قیمت فروش واحد های مسکونی در این محله مناسب قلمداد گردد بافت نیمه فرسوده خانه های این محله است.

شرایط واحد های مسکونی واقع در محله وحیدیه تهران

یکی از محله های مناسب تهران برای خرید خانه “وحیدیه” است. آن چه باعث شده قیمت فروش واحد های مسکونی در این محله مناسب قلمداد گردد بافت نیمه فرسوده خانه های این محله است. بافت این محله از نوع ریزدانه و تقریبا فرسوده و متراکم است ضمن این که جمعیت زیادی این منطقه را برای […]

ads
ads
ads
ads
ads
ads