اینفوگرافیک زیر توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در تیر ماه ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

اینفوگرافیک زیر توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در تیر ماه ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

photo 2018 07 25 17 31 31

photo 2018 07 25 17 31 31