یکی از اعضای کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در خصوص واحد های مسکونی خالی عنوان نمود چنانچه مالکان طی یک ماه آتی در راستای اجاره دادن ملک خویش اقدام نکنند پای دادستان به این ماجرا باز خواهد شد. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با ایسنا پیرامون طرح اجاره منازل خالی صحبت نمود و با […]

یکی از اعضای کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور در خصوص واحد های مسکونی خالی عنوان نمود چنانچه مالکان طی یک ماه آتی در راستای اجاره دادن ملک خویش اقدام نکنند پای دادستان به این ماجرا باز خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با ایسنا پیرامون طرح اجاره منازل خالی صحبت نمود و با استناد به ارقام و گزارشاتی که اعلام شده تصریح کرد در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در ایران وجود دارد.

وی با تأکید بر این که این رقم از میانگین کشور های پیشرفته سه برابر بیشتر است اذعان نمود این شرایط تعادل تقاضا و عرضه مسکن در کشور را بر هم می زند و با افزایش نرج اجاره ها عرصه را بر قشر مستضعف تنگ تر می سازد.

ابوترابی به عنوان یکی از طراحان طرح اجاره خانه های مسکونی در ادامه صحبت هایش نام افرادی چون شهید مطهری و شهید بهشتی را به میان کشید و اظهار نمود اجاره دادن خانه های خالی در ابتدای انقلاب نیز توسط چنین اشخاص برجسته ای امری شرعی خطاب شد و رعایتش کاملا واجب قلمداد گردید هرچند در قالب یک قانون هرگز به تصویب نرسید.

وی با تأکید به این که شمار منازل احداث شده طی پروژه مسکن مهر به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه می رسید از این که در حال حاضر تعداد خانه های خالی به این رقم رسیده اظهار ناراحتی کرد.

ابوترابی بیان نمود مالکان منازل مسکونی خالی اغلب در خارج از ایران هستند و هدف اصلی این طرح کاهش فشار وارده بر قشر ضعیف و کنترل اجاره خانه هاست. او این چنین ادامه داد که این طرح به زودی در صحن مجلس به صورت علنی در دست بررسی قرار خواهد گرفت.

وی جزئیات این طرح را چنین تشریح نمود: طبق طرح اجاره منازل خالی، مالکین چنین خانه هایی فرصت دارند ظرف یک ماه ملک را اجاره دهند در صورت بی توجهی مالک، دادستان به اجرای این کار خواهد پرداخت و طبق قیمتی که یک کارشناس رسمی برای ملک تعیین می کند خانه خالی را اجاره خواهد داد. هزینه اجاره، ماهانه توسط شخص دادستان دریافت خواهد شد.

ابوترابی درباره نحوه تشخیص چنین خانه هایی نیز توضیحاتی ارائه کرد و نقش مردم را به عنوان ناظرین این طرح خطیر و جدی قلمداد نمود. به عقیده ابوترابی از آن جا که عدم اجاره دادن خانه های خالی فشار زیادی را بر افراد عادی وارد می سازد همکاری خود مردم الزامی است.

وی بیان کرد مردم می توانند در صورت مشاهده هر منزل خالی از طریق سامانه اطلاع رسانی نمایند چنانچه پس از بررسی صحت ادعا ثابت شود دادستان فعالیتش را آغاز خواهد کرد. دولت نیز در این راستا برای شناسایی این املاک از قبوض برق، گاز و آب استفاده خواهد نمود.

ابوترابی در پاسخ به این سؤال که چه آینده ای در انتظار مالکان منازل خالی است بار دیگر تأکید کرد عدم اجاره خانه خالی طی یک ماه آتی بی تردید پیگیری های شخص دادستان را به عنوان مدعی العموم به همراه خواهد داشت.

وی سؤال دیگر مبنی بر این که “آیا لحاظ کردن قانون مالیات برای برخورد با این افراد اثرگذار است یا خیر” را هم بی پاسخ نگذاشت و اظهار کرد به رغم این که چنین قانونی در حال حاضر هم وجود دارد اما وزارت راه و شهرسازی به دلایلی که از دید ما غیرموجه می باشد از اجرایش سر باز زده با این حال این طرح جدید کاملا جدی است و مصرانه پیگیری خواهد شد.

در پایان ابوترابی در پاسخ به آنان که نگران بودند مالکان برای مدتی کوتاه خانه های خالی را به آشنا هایشان اجاره دهند و این طرح را به نوعی دور بزنند مردم را به عنوان ناظر اصلی معرفی نمود و اذعان کرد مردم چنین حقایقی را اطلاع رسانی خواهند کرد.

  • منبع خبر : ایسنا