رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در خصوص میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای بافت های فرسوده اعلام کرد: ظرف ۱۶ ماهی که تا پایان تیر ماه سال جاری را شامل می شود ۱۴ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات برای مقاوم سازی و مرمت بافت های فرسوده پرداخت شده است. تلاش های […]

رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در خصوص میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای بافت های فرسوده اعلام کرد: ظرف ۱۶ ماهی که تا پایان تیر ماه سال جاری را شامل می شود ۱۴ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات برای مقاوم سازی و مرمت بافت های فرسوده پرداخت شده است.

تلاش های اخیر بانک مسکن پیرامون بافت های فرسوده عموما در سه حوزه فروش اقساطی سهم الشرکه، جعاله و مشارکت مدنی بوده است که برای واحد های مسکونی که در طرح مسکن مهر و یا خارج از آن هستند در نظر گرفته شده است.

با استناد به گزارشاتی که نحوه عملکرد بانک مسکن را در حوزه بافت های فرسوده ظرف ۱۶ ماه منتهی به پایان تیر ماه سال ۹۷ با جزئیات تشریح می نماید: ۱۴ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات از ابتدای سال ۹۶ تا پایان تیرماه سال ۹۷ برای بافت های فرسوده در نظر گرفته شده است که ارزشی معادل ۱۳۱۳ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۹۶ هزار تومان دارد.

رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن، ندا کسری کرمانشاهی، اذعان نمود هیچ پرونده ای در خصوص دریافت تسهیلات بافت فرسوده بی پاسخ نمانده است. ایشان در ادامه بار دیگر تأکید کردند بانک مسکن در ۱۶ ماهی که گذشت تسهیلات ویژه ای را برای بافت های فرسوده در نظر گرفت. ندا کسری کرمانشاهی نیز بار دیگر عملکرد بانک مسکن را از قاب اعداد و ارقام گزارش داد و اذعان نمود تسهیلاتی که طی این ۱۶ ماه برای بازسازی بافت های فرسوده پرداخت شده است چیزی حدود ۱۴ هزار و ۲۷۳ فقره می باشد.

رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن، در ادامه به تسهیلات پرداخت شده به بافت فرسوده در سال ۹۶ اشاره کردند و این طور گفتند که ۱۰ هزار و ۸۸۳ فقره وام حمایتی از بافت های فرسوده که معادل هزار و ۶۸ میلیارد و ۷۰ میلیون می باشد در سال ۹۶ پرداخت گردید و ادامه دادند که این تسهیلات سه حوزه جعاله، فروش اقساطی و همچنین مشارکت مدنی را شامل می شود.

ندا کسری کرمانشاهی بیشترین تسهیلات پرداختی را مربوط به حوزه فروش اقساطی سهم الشرکه و برای واحد های مسکونی خارج از مسکن مهر معرفی نمود. وی ارزش تسهیلاتی که به حوزه فروش اقساطی طی سال ۹۶ اختصاص داده شده را معادل ۷ هزار و ۲۷۹ منزل مسکونی خواند.

وی در ادامه پیرامون تسهیلات پرداخت شده برای واحد های مسکونی مسکن مهر در حوزه فروش اقساطی سهم الشرکه نیز صحبت کرد و تشریح نمود: ۳۳۳ فقره تسهیلات که ارزشش معادل ۱۰ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۰۰ تومان می باشد به این حوزه اختصاص داده شده است.

ایشان در ادامه بار دیگر تأکید کردند که تسهیلات ارائه شده برای حمایت از بافت های فرسوده هم واحد های مسکونی مسکن مهر و هم واحد های مسکونی خارج از طرح مسکن مهر را شامل می شود و اذعان کرد: مجموع تسهیلات پرداخت شده طی ۱۶ ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۷ به بافت فرسوده ۳ هزار و ۳۹۰ فقره وام بوده است که ارزش مادی آن حدود ۲۴۵ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان می باشد.

وی در ادامه این طور گفت: تسهیلات مربوط به فروش اقساطی بافت های فرسوده ای که خارج از طرح مسکن مهر بوده اند طی ۴ ماه اولیه سال ۹۶ بیشترین سهم را به نام خود زده است که رقم پرداخت شده معادل ۲ هزار و ۶۳۹ فقره است.

ندا کسری کرمانشاهی در پایان صحبت هایش باز هم تکرار کرد تمام درخواست های مبنی بر دریافت تسهیلات بافت فرسوده مورد پذیرش قرار گرفته است. ایشان در ادامه تصریح کردند که این تسهیلات با استقبال گرمی از سمت سازندگان همراه نبوده و دلیلش را اجتناب از پرداخت یارانه سود تسهیلات حامی بافت فرسوده معرفی کرد که این عدم پرداخت از سال ۹۳ تاکنون ادامه دارد. وی این طور گفت با در نظر گرفتن یارانه، سازندگان به دریافت این تسهیلات ترغیب خواهند شد.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز