آمار هایی که به صورت رسمی از سمت وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است باز هم حکایت از افزایش نرخ قیمت مسکن در ۵ ماه نخست سال جاری دارند. طبق این آمار ها فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی طی این ۵ ماه به نسبت سال گذشته با افزایش ۴۴٫۵ درصدی قیمت همراه […]

آمار هایی که به صورت رسمی از سمت وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است باز هم حکایت از افزایش نرخ قیمت مسکن در ۵ ماه نخست سال جاری دارند. طبق این آمار ها فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی طی این ۵ ماه به نسبت سال گذشته با افزایش ۴۴٫۵ درصدی قیمت همراه بوده است.

با استناد به گزارشات ارائه شده، در فروردین سال ۹۶ یک متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۲۲ گانه تهران با قیمت ۴ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان به فروش رسیده است این درحالی است که در فروردین ۹۷ با قیمت ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است، این ارقام افزایش قیمت مسکن را شفاف تر نشان می دهند.

در اردیبشهت ماه سال ۹۶، هر متر مربع واحد مسکونی با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان فروخته شده اما قیمت فروش در اردیبهشت امسال با افزایش ۳۴٫۵ درصدی همراه بوده و به ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان رسیده است. فروش یک متر مربع واحد مسکونی در خرداد ماه سال پیش با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان صورت گرفته بود حال آن که خرداد امسال جهش ۴۴٫۵ درصدی داشته و با قیمت ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به فروش رسیده است.

در تیرماه نیز آثار این افزایش قیمت به وضوح مشهود بوده است به طوری که قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی که در تیر سال ۹۶ معادل ۴ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان بوده در تیر ماه سال جاری به ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان تغییر یافته است.

مروری هم بر نرخ فروش یک متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۲۲ گانه تهران طی مرداد ماه داشته باشیم که رشد ۶۲٫۰۱ درصدی را نشان می دهد و از رقم ۴ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به ارقام منتشر شده می توان ادعا کرد ظرف ۵ ماه نخست سال جاری، بازار مسکن با افزایش قیمت ۴۴٫۹ درصدی همراه بوده است.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز