سلاح ورزی، به عنوان یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی، از ساده سازی فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک خبر داد و تصریح کرد: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، در تلاش است با ایجاد ارتباط میان سه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان […]

سلاح ورزی، به عنوان یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی، از ساده سازی فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک خبر داد و تصریح کرد: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، در تلاش است با ایجاد ارتباط میان سه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور مالیاتی با راه اندازی سامانه الکترونیکی، مراجعه حضوری جهت پرداخت مالیات انتقال ملک را کنار بزند و این فرآیند را سرعت ببخشد.

وی در ادامه صحبت هایش روند پرداخت مالیات نقل ملک را جزئی تر تشریح کرد و عنوان نمود: رفت و آمد های خسته کننده و پی در پی به هنگام پرداخت مالیات نقل ملک انرژی زیادی می طلبد و خواهان وقت بسیاری است. برای به پایان رساندن این فرآیند نیاز است مودی بار ها به دفتر ثبت اسناد و املاک مراجعه کند و به وفور به سازمان مالیات سر بزند که سبب می شود این کار پروسه ای زمانبر و خسته کننده قلمداد گردد.

ایشان در ادامه این طور توضیح دادند برای ساده کردن این فرآیند، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، در نظر گرفتن یک سامانه الکترونیکی را با همکاری سه سازمان امور مالیاتی، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه کار خود قرار داده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد با شروع به کار کردن این سامانه الکترونیکی، پس از مراجعه مودیان به دفتر ثبت اسناد و املاک کشور، مالیات مورد نظر جهت انتقال ملک کاملا اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه مودی به سازمان مالیات، مشخص شده و گواهی انتقال ملک صادر می گردد.

ایشان اجرایی شدن این سامانه را گامی مثبت برشمردند و تأثیر آن را بر کوتاه سازی فرآیند ارائه گواهی انتقال ملک و صرفه جویی در زمان چشمگیر اعلام کردند.

  • منبع خبر : قطره