باقری در همایش بانکداری اسلامی ضرورت فروش اموال مازاد بانک ها را بار دیگر متذکر شد و افزود: در جلسه هیأت دولت که با حضور مقام معظم رهبری برگزار گردید به این مسئله تأکید شد که نظام بانکی اصلاحاتی را می طلبد و اعلام گردید نقش بنگاهداری بانک ها باید کم شود این درحالی است […]

باقری در همایش بانکداری اسلامی ضرورت فروش اموال مازاد بانک ها را بار دیگر متذکر شد و افزود:

در جلسه هیأت دولت که با حضور مقام معظم رهبری برگزار گردید به این مسئله تأکید شد که نظام بانکی اصلاحاتی را می طلبد و اعلام گردید نقش بنگاهداری بانک ها باید کم شود این درحالی است که وجود شرکت ها و اموال مازاد به این مسئله دامن زده و این نقش را برجسته تر کرده اند.

باقری در ادامه صحبت هایش قانون رفع موانع تولید را یادآور شد و اذعان نمود ماده ۱۶ این قانون، بانک ها را ملزم به رعایت اصول حاکمیت شرکتی می کند و فروش اموال مازاد بانک ها را طی سه ماه ضروری قلمداد می نماید با این حال آن چه گزارش شده نشان می دهد تا دی ماه سال ۹۶، تعداد شرکت های بانکی فروخته شده معادل ده هزار میلیارد تومان بوده است.

ایشان با تأکید بر این که مدیریت شرکت های بانکی طالب وقت زیادی است و با وجود اموال مازاد، دردسر و بار کاری بانک ها افزایش می یابد از طبقه بندی های صورت گرفته در دی ماه سال ۹۶ خبر داد و افزود: با برنامه ریزی هایی که در این حوزه صورت گرفت شاهد افزایش فروش اموال مازاد بانک ها طی ۷ ماه اخیر بوده ایم به گونه ای که در این هفت ماه ۶ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته است که می توان فروش ماهانه را حدود هزار میلیارد ریال اعلام کرد. باقری جزئی تر توضیح داد و عنوان کرد: از ۶ هزار میلیارد تومان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به بخش املاک و ۴۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به سهام بانک ها بوده است.

ایشان این طور ادامه دادند: با واگذار کردن اموال بانکی، بانک ها به شرایط بهتر و سود خواهند رسید اما اموالی که در نتیجه خرید املاک مازاد بانک ها به دست می آید در اختیار بخش های خصوصی قرار نخواهد گرفت و تنها به بخش های دولتی و ارگان های عمومی اختصاص داده می شود.

 

  • منبع خبر : مهر نیوز