طبق گزارشات اعلام شده، بانک مسکن اعتباری بالغ بر ۵۸۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در قالب ۳۴ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات برای حوادث غیرمنتظره در نظر گرفته است. بانک عامل بخش مسکنش را موظف به ارائه تسهیلاتی در خصوص حوادث غیرمترقبه می داند. لازم به توضیح است که قسمتی از رقم مذکور و […]

طبق گزارشات اعلام شده، بانک مسکن اعتباری بالغ بر ۵۸۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در قالب ۳۴ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات برای حوادث غیرمنتظره در نظر گرفته است.

بانک عامل بخش مسکنش را موظف به ارائه تسهیلاتی در خصوص حوادث غیرمترقبه می داند. لازم به توضیح است که قسمتی از رقم مذکور و تسهیلات در نظر گرفته شده صرف بهسازی و مقاوم سازی واحد های مسکونی تخریب شده در جریان زلزله کرمانشاه خواهد شد.

تسهیلاتی که بانک مسکن برای حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته است هم راستا با تسهیلات حمایتی می باشد و در قالب طرح های مختلف از جمله تسهیلات جعاله غیر از پروژه های مسکن مهر، مشارکت مدنی پروژه های مسکن مهر، تسهیلات جعاله مسکن مهر، مشارکت مدنی سایر پروژه های مسکونی، فروش اقساطی سهم الشرکه سایر پروژه های مسکونی و فروش اقساطی سهم الشرکه مربوط به طرح مسکن مهر اجرا شده است.

طبق گزارشی که رسما از طریق سیستم جامع آماری تسهیلات تبصره ای در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط بانک مسکن منتشر شده، تسهیلات پرداختی این بانک در زمینه حوادث غیرمترقبه ۳۴ هزار و ۷۳۹ فقره بوده است که اعتباری معادل ۵۸۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان را شامل می شود. این مبلغ طی یک بازه ۱۶ ماهه که از فروردین سال ۹۶ تا تیر سال جاری را در بر می گیرد، پرداخت شده است.

تسهیلات حمایتی بانک مسکن در بخش حوادث غیرمترقبه، در سه ردیف متفاوت از جمله بخش جعاله، فروش اقساطی سهم الشرکه و مشارکت مدنی پرداخت شده است. در جزئیات عملکرد بانک مسکن آن طور که گزارش شده، میزان اعتبار اختصاص داده شده به بخش تسهیلات جعاله، بیش از ۱۵۰ میلیارد و ۸۳۳ میلیون می باشد که بدون در نظر گرفتن مسکن های مهر، ۲۲۰۵ هزار فقره واحد های مسکونی را در بر می گیرد. آن چه برای تسهیلات جعاله مسکن های مهر پرداخت شده معادل ۱۱۰ میلیون تومان بوده است.

بانک مسکن برای بخش فروش اقساطی سهم الشرکه طرح مسکن مهر هم ۸ میلیارد و ۱۴۶ هزار میلیون تومان پرداخت کرده ضمن این که مبلغ اختصاص داده شده به بخش فروش اقساطی سهم الشرکه برای دیگر پروژه های مسکونی، هم به بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۱ میلیون تومان می رسد.

 

میزان تسهیلات پرداخت شده در زمینه مشارکت مدنی سایر پروژه های مسکونی توسط بانک مسکن، مبلغی بیش از ۴۲۳ میلیارد و ۷۹ میلیون تومان بوده است که بر ۱۳ هزار و ۷۶۹ پروژه مسکونی دلالت دارد. بانک مسکن برای طرح مشارکت مدنی پروژه های مسکن مهر هم ۶۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

بنابراین در مجموع میزان هزینه پرداختی در قالب تسهیلات حوادث غیر مترقبه توسط بانک مسکن در یک دوره ۱۶ ماهه، ۱۹۲۷۳۰ فقره در سه حوزه متفاوت بوده است که به آن اشاره شد.

بانک مسکن همزمان با آغاز فعالیت های بازنگری و بازسازی خانه های تخریب شده در اثر زلزله کرمانشاه نیز، کمک های مالی خود را ارائه نمود که در جهت حمایت از این خانواده ها و در راستای مقاوم سازی خانه هایشان به کار گرفته شدند.

میزان هزینه پرداختی بانک مسکن در جریان بازسازی خانه های تخریب شده در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است که مقاوم سازی ۳۵ هزار منزل مسکونی را محقق نموده است.

  • منبع خبر : شهر خبر