۱۶۰ واحد مسکونی معلولان در استان خراسان جنوبی با حضور استاندار خراسان جنوبی به مرحله بهره برداری رسید. رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمند سازی بهزیستی کشور یکی دیگر از حاضران بود. به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، از اوایل نهضت مسکن، تلاش هایی در راستای احداث واحد های مسکونی برای معلولان در سطح […]

۱۶۰ واحد مسکونی معلولان در استان خراسان جنوبی با حضور استاندار خراسان جنوبی به مرحله بهره برداری رسید. رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمند سازی بهزیستی کشور یکی دیگر از حاضران بود.

به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، از اوایل نهضت مسکن، تلاش هایی در راستای احداث واحد های مسکونی برای معلولان در سطح استان خراسان صورت گرفته که نتیجه این تلاش ها کلید خوردن ساخت ۲۲۵۳ مسکن بوده است. از این تعداد ۱۷۰۵ مورد به مرحله پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

علی عرب نژاد با تأکید بر این که ۱۶۰ مسکن در حال حاضر آماده تحویل به افراد می باشد، این عدد را جزئی تر تشریح نمود و افزود: از ۱۶۲ مسکن، ۱۳۲ واحد در مناطق شهری احداث شده اند و ۲۱ مورد نیز در مناطق روستایی به مرحله ساخت رسیده اند.

وی اذعان نمود ۷ واحد مسکونی را برای خانوار هایی که دو معلول یا بیشتر دارند اختصاص داده اند و اظهار داشتند، اعتبار ساخت این واحد ها از طریق بهزیستی، انجمن خیریه و بنیاد مسکن و همچنین بنیاد مستضعفان پرداخت شده است.

ایشان در ادامه صحبت هایشان مهم ترین هدف سازمان بهزیستی را جلوگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین معلولیت ها اعلام کردند.

شنبه ۱۰ شهریور در اقصی نقاط کشور از واحد های مسکونی ساخته شده برای معلولان رونمایی شد که تعداد مساکن احداث شده به ۱۵۷۳ واحد می رسید و از این تعداد ۱۶۰ واحد به معلولان استان خراسان جنوبی مربوط می شد. لازم به ذکر است که سازمان های حاضر در مراسم افتتاح این طرح ها، رئیس سازمان بهزیستی کشور و سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بودند.

 

  • منبع خبر : برنا