به عقیده بهروز ملکی، یکی از کارشناسان حوزه مسکن، چنانچه اتفاقی در متغیر های مؤثر بر اقتصاد کشور رخ ندهد با ورود به نیمه دوم سال شاهد رکود بیشتری در بخش مسکن خواهیم بود. وی در ادامه صحبت هایش از جبران عقب افتادگی قیمت مسکن از تورم طی یک سالی که گذشت خبر داد. پاسخ […]

به عقیده بهروز ملکی، یکی از کارشناسان حوزه مسکن، چنانچه اتفاقی در متغیر های مؤثر بر اقتصاد کشور رخ ندهد با ورود به نیمه دوم سال شاهد رکود بیشتری در بخش مسکن خواهیم بود. وی در ادامه صحبت هایش از جبران عقب افتادگی قیمت مسکن از تورم طی یک سالی که گذشت خبر داد.

پاسخ ملکی به این سؤال که آیا بعد از رونق چند ماهه چنین رکودی در بخش مسکن عادی است؟ چنین بود: رکود مسکن مربوط به سال ۹۲ می باشد و می توان این طور ادعا کرد که از سال ۹۲ تا ۹۵ ایران با رکود در بخش مسکن همراه بوده است، از اواخر سال ۹۵ رونقی در بخش مسکن به چشم خورد که با ورود به سال ۹۶ محسوس تر شد و ملموس تر احساس گردید. در نیمه دوم سال ۹۶ بود که قیمت مسکن روندی صعودی با شیب تند به خود گرفت که دلیلش را می توان کاهش دستوری نرخ سود های بانکی دانست. در همین برهه قیمت واحد های مسکونی در تهران به نسبت دیگر شهر ها افزایش یافت و به اوج رسید. وی اذعان نمود: این که افزایش قیمت ها تا کی به همین روال ادامه یابد واضح نیست اما با وجود عدم حمایت تقاضای مصرفی از قیمت های فعلی امکانش هست که در نیمه دوم سال شاهد رکود بیشتری در بازار مسکن باشیم.

ملکی در ادامه صحبت هایش این طور گفت: بر اساس یکسری پیش فرض ها می توان ادعا کرد با نزدیک شدن به سال ۹۸، رکود هم در بخش مسکن افزایش می یابد.

ایشان اظهار داشتند: چنانچه تغییراتی اساسی در متغیر های مؤثر بر اقتصاد کشور اتفاق نیفتد دور از انتظار نیست که شاهد رکودی چند ساله در بازار مسکن باشیم و این متغیر ها را قیمت ارز، مصالح ساختمانی، بورس و تسهیلات مسکن برشمردند.

اگر سوداگران از رکود مسکن باخبر شوند بازار را رها خواهند کرد

ملکی با تأکید بر این که قیمت مسکن در حال حاضر به گونه ای شده است که بسیاری از متقاضیان توان خریدشان را از دست داده اند افزود: چنانچه سوداگران از چنین رکودی در بخش مسکن باخبر شوند از بازار فرار خواهند کرد.

وی سؤالی دیگر مبنی بر این که آیا بازار مسکن باز هم به وضعیت سال ۹۲ تا ۹۵ دچار خواهد شد؟ را هم پاسخ داد و این طور گفت: پاسخ به چنین سؤالی از الان دشوار است و نمی توان با قاطعیت پیش بینی هایی را در این خصوص انجام داد چرا که آن چه قیمت مسکن را تعیین می کند بی تردید فاکتور های زیادی همچون تسهیلات بانکی، نرخ ارز، مصالح ساختمانی و میزان نقدینگی می باشد.

بازار مسکن عقب افتادگی از تورم را تا حدودی جبران کرد

ایشان در ادامه سخنانشان بار دیگر رکود سال ۹۲ تا ۹۵ را یادآور شدند و اظهار داشتند: طی این دوره بازار مسکن از تورم عقب افتاد اما با توجه به افزایش قیمت هایی که در یکسال اخیر شاهدش بوده ایم می توان به این نتیجه کلی رسید که این شرایط تا حدودی جبران شده است.

  • منبع خبر : افکار نیوز