به گفته الهام فخاری اعضای تعاونی های مسکن پرسنل شهرداری تهران با مشکلات زیادی دست به گریبانند که دلیلش به سرباز زدن از انجام تعهدات بر می گردد. الهام فخاری در ۱۳ شهریور ماه پس از حضور در نشست علنی شورای شهر تهران اذعان نمود: از روی کار آمدن مدیریت شهری جدید شهرداری تهران چیزی […]

به گفته الهام فخاری اعضای تعاونی های مسکن پرسنل شهرداری تهران با مشکلات زیادی دست به گریبانند که دلیلش به سرباز زدن از انجام تعهدات بر می گردد.

الهام فخاری در ۱۳ شهریور ماه پس از حضور در نشست علنی شورای شهر تهران اذعان نمود: از روی کار آمدن مدیریت شهری جدید شهرداری تهران چیزی حدود به یکسال است که می گذرد. وی در ادامه ضمن تقدیر از خدماتی که به پرسنل تلاشگر شهرداری تهران تاکنون صورت گرفته بر وجود مشکلات عدید بر سر راه تعاونی های مسکن پرسنل شهرداری تهران تأکید کرد و افزود: اجرای سریع تر تعهدات تعاونی های مسکن پرسنل چیزی است که ما خواهانش هستیم، تحقق به چنین تعهداتی در مناطق ۲۲ گانه تهران و دیگر سازمان ها بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ سال است که تأخیر داشته و نتیجه ای به همراه نداشته است.

وی در ادامه تعاونی مسکن پرسنل منطقه یک را به عنوان نمونه مطرح کرد و افزود: معاونت شهرسازی و معماری تعاونی و همچنین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در این منطقه نارضایتی اعضا را رقم زده اند و موجبات گلایه آن ها را فراهم نموده اند.

وی ادامه داد: آن چه سبب شده اعضا این چنین گله مند و ناراضی باشند عدم توجه این گروه از تعاونی ها به تعهداتشان می باشد و این مسئله زمانی ملموس تر نمود پیدا می کند که بدانیم برخی از اعضای تعاونی های مسکن پرسنل شهرداری، طی این مدت جانشان را از دست داده اند و حاصل سرمایه گذاری هایشان را به چشم ندیده اند.

فخاری عنوان کرد: به رغم تمام درخواست هایی که در راستای حل مشکلات تاکنون ارائه شده شاهد هیچ پیگیری و رسیدگی در این زمینه نبوده ایم از این رو ارائه مستنداتی مبنی بر اقداماتی که در جهت کاهش دغدغه های پرسنل عضو تعاونی های مسکن صورت گرفته و یا در دست اجراست ضروری و الزامی است.

  • منبع خبر : افکار نیوز