عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر این که فروش تراکم در تهران اقدامی اشتباه است اذعان نمود: این کار بخش مسکن را به جولانگاه سوداگران تبدیل می کند و باعث می شود سفته بازان بر سونامی بازار آشفته مسکن موج سواری کنند. وی افزود: فروش تراکم در تهران افزایش قیمت ها را […]

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر این که فروش تراکم در تهران اقدامی اشتباه است اذعان نمود: این کار بخش مسکن را به جولانگاه سوداگران تبدیل می کند و باعث می شود سفته بازان بر سونامی بازار آشفته مسکن موج سواری کنند. وی افزود: فروش تراکم در تهران افزایش قیمت ها را موجب می شود و عرصه را بر اقشار کم درآمد تهران تنگ تر می سازد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن حضور در چهل و نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، برگزاری این جلسه برای پیگیری مسائل تهران را امری امیدوارکننده خواند و تصریح کرد: نخستین باری است که شاهد هماهنگی و هم نظری تمام افراد پیرامون یک مسئله هستیم.

آخوندی در ادامه صحبت هایش از اعداد و ارقام کمک گرفت و تعداد افراد ساکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران را معادل ۴٫۵ میلیون نفر خواند. وی اظهار داشت: با فروش تراکم در چنین بافت های فرسوده ای راه برای سفته بازان و سوداگران باز می شود و قیمت مسکن با نرخی صعودی پیش می رود. وی منطقه یک، دو و همچنین مناطق چهار و پنج را به عنوان نمونه نام برد و افزود: فروش تراکم در چنین مناطقی از تهران، شرایط زندگی را برای اقشار کم درآمد جامعه بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

آخوندی تصریح کرد: درحال حاضر تمام مناطق فرسوده و ناکارآمد تهران که شامل ۶۳ محله می باشند شناسایی و تعیین شده اند. وی در ادامه اشاره ای به جمعیت ساکن در این محلات داشت و عنوان کرد: ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در چنین مناطق ناکارآمدی در حال زندگی هستند. وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر این که چنین رقمی اهمیت مسئله را نشان می دهد، رسیدگی به این موضوع را امری ضروری و درخور توجه خواند.

 

  • منبع خبر : مشرق نیوز