محمد حسن مرادی به عنوان مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ضمن اشاره به این که پیشنهادات مسئولین مبنی بر افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در دست بررسی های دقیق قرار دارد افزود: تغییر شرایط وام شامل حال سپرده گذارانی که از امتیاز هایشان بهره ای نبرده اند نیز خواهد شد. وی در ادامه […]

محمد حسن مرادی به عنوان مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ضمن اشاره به این که پیشنهادات مسئولین مبنی بر افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در دست بررسی های دقیق قرار دارد افزود: تغییر شرایط وام شامل حال سپرده گذارانی که از امتیاز هایشان بهره ای نبرده اند نیز خواهد شد. وی در ادامه از عدم توانایی بانک مسکن در پرداخت تسهیلاتی بیش از آن چه در حال حاضر می پردازد صحبت کرد و اذعان نمود: پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی بانک مسکن نبوده است.

مرادی، در خصوص افزایش وام خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم جزئیات دقیق تری را تشریح نمود و این طور گفت: بانک مسکن خواهان از میان برداشته شدن برخی محدودیت ها در زمینه اعطای تسهیلات بانکی بوده است که یکی از آن ها را می توان افزایش سن بنا نام برد. وی افزود: خواسته ما افزایش سن بنا هایی که می توان وام ۸۰ میلیون تومانی به آن ها اختصاص داد از ۱۵ سال به ۲۰ سال بوده است هرچند سن ساختمان برای دریافت تسهیلات مسکن از طریق اوراق همان ۲۰ سال است.

وی در ادامه ضمن اشاره به این که در حال حاضر بانک مسکن قادر به پرداخت تسهیلاتی بیش از این نیست تصریح کرد: پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی بانک مسکن نبوده و اگر چنین پیشنهادی مطرح شده است بی تردید از سوی وزارت راه و شهرسازی بوده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، اظهار داشت: سپرده گزارانی که تاکنون از امتیاز خود بهره نبرده اند، به این معنا که در صندوق پس انداز مسکن یکم به مدت یکسال پولشان را سپرده کرده اند اما کماکان وامی دریافت ننموده اند، چنانچه سقف تسهیلات افزایش یابد و تغییری در شرایط وام اتفاق بیفتد، این تغییر شرایط شامل حال آن ها نیز خواهد شد.

مرادی در پایان صحبت هایش اذعان نمود: شرایط تغییر وام در کمیته های تخصصی بانک مرکزی در دست بررسی های دقیق قرار دارد، چنانچه اخذ تصمیم نهایی برای این کمیته دشوار باشد، رأی نهایی به شورای پول و اعتبار کشور واگذار خواهد شد.

 

  • منبع خبر : شهرخبر