سخنان وزیر راه و شهرسازی در روز های اخیر خبر ساز شده و همه جا تیتر هایی به چشم می خورند مبنی بر این که آخوندی افتتاح واحد های مسکونی مهر را انکار نموده است. آخوندی اظهار کرده افتتاح مساکن مهر کار وی نبوده و او تنها به عنوان وزیر راه و شهرسازی از پروژه […]

سخنان وزیر راه و شهرسازی در روز های اخیر خبر ساز شده و همه جا تیتر هایی به چشم می خورند مبنی بر این که آخوندی افتتاح واحد های مسکونی مهر را انکار نموده است. آخوندی اظهار کرده افتتاح مساکن مهر کار وی نبوده و او تنها به عنوان وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مسکن مهر دیدن کرده است.

آخوندی در پاسخ به این که نخستین باری بود در مراسم افتتاح واحد های مسکونی مهر حضور می یافت گفت: این بار هم برای افتتاح این واحد های مسکونی حاضر نشدم بلکه هدفم تنها بازدید از واحد های مسکونی مهر احداث شده بوده است. وی افزود: همزمان با بازدید از برخی پروژه های در دست اجرا در شهر جدید پرند، از واحد های مسکونی مهر نیز دیدن کردم و افتتاحی در کار نبوده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درحالی درباره مساکن مهر این چنین سخن می گوید و خود را بیگانه با این طرح نشان می دهد که مردم از پروژه مسکن مهر به عنوان پروژه ای حامی آحاد جامعه و اقشار ضعیف و متوسط یاد می کنند و آن را کاملا موفق قلمداد می نمایند. با استناد به گزارشاتی که طی روز های اخیر منتشر شده است این پروژه عظیم تاکنون آرزوی خانه دار شدن را برای ۲ میلیون خانوار ایرانی محقق نموده است که این گزارش خود ادعای موفق بودن آن را به خوبی ثابت می کند. ایجاد هزاران واحد مسکونی نه تنها اقشار ضعیف جامعه را صاحب خانه کرد بلکه به عنوان گامی مؤثر در راستای اشتغال زایی هزاران نفر را صاحب درآمد نمود. با پایان دولت دهم و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم علی الخصوص انتساب آقای آخوندی به سمت وزیر راه و شهرسازی این چنین فعالیت ارزشمندی رنگش را باخت، مسکن مهر جدیدی ساخته نشد و تنها واحد هایی که از دولت قبل به صورت ناتمام باقی مانده بودند تکمیل شدند. هنگام اجرای پروژه واحد های مسکونی مهر، برخی ها آن را برابر با افزایش نقدینگی به میزان ۴۰ درصد اعلام کردند این درحالی است که آمار های منتشر شده پس از خوابیدن پروژه مسکن مهر نشان می دهد نقدینگی در زمان رکود این پروژه با روندی کاملا صعودی همراه بوده و در دولت یازدهم و دوازدهم، ۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است که قبل از آن تنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

عباس آخوندی در حالی به مساکن مهر بی توجهی نشان می دهد و خصومتش را بار دیگرعلیه این پروژه یادآور می شود که وعده خویش مبنی بر احداث مساکن اجتماعی پس از ۱۰ سال کماکان حتی در مراحل ابتدایی هم قرار ندارد و حتی طرحی نیز برای ساخت این چنین واحد ها سازماندهی نشده است. ۵ سال است که آخوندی مرتبا از پروژه مسکن مهر انتقاد می کند حال آن که در ۵ سالی که گذشته تعداد واحد های مسکونی احداث شده به قدری اندک بوده است که آن را از آنچه می بایست در یکسال احداث گردد کمتر اعلام کرده اند. آخوندی از مسکن مهر انتقاد می کند حال آن که وضعیت مسکن در بحرانی جدی است و طبق آمار های بانک مرکزی جهش ۶۲ درصدی قیمت به نسبت مرداد سال گذشته همه را غافلگیر کرده است هرچند آمار های غیر رسمی قطعا رقم های بیشتری را گزارش می کنند.

کوتاهی های وزیر راه و شهرسازی به همین جا ختم نمی شود. ایشان حتی از زیر مسئولیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور که سه سال است اجرایش را متقبل شده شانه خالی کرد و آن را دو دستی به شهرداری سپرد. آمار های منتشر شده از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران حکایت دارد حال آن که این سامانه که با هدف کنترل منازل خالی قرار بود مدت ها پیش راه اندازی شود به همت وزارت راه و شهرسازی کماکان در مراحل مقدماتی و ابتدایی قرار دارد. حال بعد از سه سال زمزمه هایی به گوش می رسد که این وزارت توانایی راه اندازی سامانه را ندارد و اجرای آن را از شهرداری خواستار شده است.

  • منبع خبر : مشرق نیوز