طبق بررسی های انجام شده بیشتر واحد های مسکونی نوساز و کلید نخورده بزرگ متراژ هستند و از میان آن ها آپارتمان هایی با مساحت ۵۰ تا ۷۵ متر مربع خیلی کم به چشم می خورد. به گفته مشاورین املاک تهران، واحد های مسکونی کوچک و متوسط متراژ در تمام مناطق تهران اندکند و کمتر […]

طبق بررسی های انجام شده بیشتر واحد های مسکونی نوساز و کلید نخورده بزرگ متراژ هستند و از میان آن ها آپارتمان هایی با مساحت ۵۰ تا ۷۵ متر مربع خیلی کم به چشم می خورد. به گفته مشاورین املاک تهران، واحد های مسکونی کوچک و متوسط متراژ در تمام مناطق تهران اندکند و کمتر از تقاضا می باشند.

در ابتدای سال ۹۷، مسکن با رونقی موقت همراه شد و بسیاری از خریداران در راستای تهیه مسکن اقدام کردند. این متقاضیان که یا خانه را برای زندگی نیاز داشتند و یا به عنوان یک سرمایه درصدد تهیه خانه بودند در برهه زمانی کوتاه واحد های مسکونی با متراژ های متوسط و یا کوچک را خریداری نمودند. همین امر سبب شد در شرایط کنونی بازار با کمبود این چنین خانه هایی روبرو گردد. بسیاری از متقاضیان قدرت خرید این دست آپارتمان ها را داشتند و از تهیه واحد های مسکونی بزرگ متراژ اجتناب کردند.

از آن جا که حجم بالایی از آپارتمان های متوسط و کوچک متراژ همزمان با آغاز سال جاری به فروش رفته اند در حال حاضر آن چه برای فروش باقی مانده است واحد های مسکونی بزرگ متراژ با زیربنایی بیش از ۹۰ متر هستند که متقاضیان کمی دارند. بیشتر خریداران مصرفی مسکن در شرایط فعلی خانه اولی هایی هستند که نگاهشان معطوف به خانه های کوچک است و تمایلی به خرید واحد های بزرگ متراژ باتوجه به قیمت بالای این دست از خانه ها از خود نشان نمی دهند. با توجه به قیمت هایی که امروز اعلام شده، قیمت هایی که مالکان بر آپارتمان های نوساز خود در مناطق متفاوتی از پایتخت کشور گذاشته اند از آنچه به صورت میانگین در هر منطقه ارائه شده بسیار گران تر است.

  • منبع خبر : تی نیوز