در روز های اخیر اخباری منتشر گردید مبنی بر این که اعتبار مور نیاز جهت تکمیل واحد های مسکونی مهر سال ۹۷ کماکان پرداخت نشده است و معاون نسبت به دستورات رئیس جمهوری بی تفاوت بوده است. سازمان بودجه و کشور به کلی این خبر را رد کرد و در واکنش به آن، این طور […]

در روز های اخیر اخباری منتشر گردید مبنی بر این که اعتبار مور نیاز جهت تکمیل واحد های مسکونی مهر سال ۹۷ کماکان پرداخت نشده است و معاون نسبت به دستورات رئیس جمهوری بی تفاوت بوده است. سازمان بودجه و کشور به کلی این خبر را رد کرد و در واکنش به آن، این طور گفت:

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل واحد های مسکونی مهر از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و آورده متقاضیان پرداخت می گردد ضمن این که برای تأمین بودجه جهت ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی سایت مساکن مهر نیز از اعتبارات ملی، استانی و دیگر ردیف های متفرقه استفاده می شود. مطابق با قانون بودجه تدوین شده برای سال ۹۷، جهت اجرایی نمودن عملیاتی چون ساخت مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی، محوطه سازی و… از محل اعتبارات استانی مبلغی به اعتبار بیش از هزاران میلیارد تومان کنار گذاشته شده است ضمن این که مبلغ دو هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال نیز جهت اختصاص به زیرساخت ها از ردیف متفرقه ۵-۵۲۰۰۰۰ از جدول ۹ قانون، تأمین شده است. بالغ بر ۸۶ درصد مبالغ مذکور تا قبل از ماه جاری پرداخت شده بنابراین ادعای عدم پرداخت اعتبار به واحد های مسکونی مهر در ۹ ماه اخیر کاملا کذب است و رد می شود.

  • منبع خبر : برنا نیوز