با استناد به گزارشاتی که قیمت های فروش هر متر مربع از واحد های مسکونی را طی ۱۷ سال گذشته نشان می دهند، قیمت فروش در سال جاری و سال ۸۱ بر اساس دلار یکسان است. گزارشات اعلام شده در خصوص قیمت فروش هر متر مربع مسکن در سال ۸۱ نشان می دهد، در این […]

با استناد به گزارشاتی که قیمت های فروش هر متر مربع از واحد های مسکونی را طی ۱۷ سال گذشته نشان می دهند، قیمت فروش در سال جاری و سال ۸۱ بر اساس دلار یکسان است.

گزارشات اعلام شده در خصوص قیمت فروش هر متر مربع مسکن در سال ۸۱ نشان می دهد، در این سال وحد مسکونی متری ۶۰۰ دلار در مناطق ۲۲ گانه تهران خرید و فروش می شده است. این ارقام حاکی از آن هستند که در سال ۸۲ قیمت فروش ساختمان های تهران به متری ۸۰۰ دلار افزایش یافته حال آن که در سال ۸۳ روندی کاهشی داشته و به زیر ۷۰۰ دلار رسیده است.

با استناد به گزارشات موجود، قیمت فروش هر متر مربع واحد مسکونی تهران در سال ۸۴، ۶۰۰ دلار ثبت شده است حال آن که در سال ۸۵ مجددا گران شده و هر ساختمان متری ۹۰۰ دلار مورد معامله قرار گرفته است. از سال ۸۵ روند صعودی در قیمت فروش واحد های مسکونی به چشم می خورد به طوری که قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در سال های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب ۱۶۵۰ و ۱۷۵۰ دلار گزارش شده است. گران ترین قیمت فروش واحد های مسکونی متعلق به سال ۸۷ با ۱۷۵۰ دلار می باشد.

یکسال بعد، در سال ۸۸ نرخ فروش واحد های مسکونی با کمی کاهش به ۱۶۰۰ دلار رسید اما این نزول قیمت ثبات نداشت و در سال ۸۹ جهش قیمت ها در واحد های مسکونی واضح تر نمود پیدا کرد. در سال ۸۹ قیمت ثبت شده برای فروش هر متر از واحد های مسکونی ۱۶۵۰ دلار اعلام شده است.

سال ۹۰ و ۹۱ با کاهش نسبی قیمت فروش واحد های مسکونی همراه بودند به گونه ای که در سال ۹۰ قیمت گزارش شده برای فروش هر متر مربع از خانه های مسکونی ۱۱۰۰ دلار و در سال ۹۱، ۱۵۰۰ دلار بوده است. سال ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت دهم، نرخ فروش مسکن کاهش یافت به گونه ای که نرخ فروش در این سال کمتر از ۱۴۰۰ دلار گزارش شده است. به رغم این که در سال های ۹۳ و ۹۴ بازار مسکن چندان رونقی نداشته با این حال نرخ فروش مسکن متری ۱۲۲۰ در سال ۹۳ و ۱۱۵۰ در سال ۹۴ گزارش شده است که بر ادامه دار بودن کاهش قیمت مسکن دلالت دارد.

ارقام ثبت شده در سال ۹۵ و ۹۶ نیز روندی نزولی را نشان می دهند به گونه ای که در این دو سال قیمت فروش هر متر از واحد های مسکونی حدود ۱۱۰۰ دلار بوده است. و اما در سال ۹۷ قیمت فروش اعلام شده در خصوص هر متر مربع از خانه های مسکونی ۶۰۰ دلار گزارش شده که با قیمت فروش در سال ۸۱ برابری می کند.

لازم به توضیح است که قیمت دلار در سال ۸۱، ۷۹۵ تومان و در سال جاری حدود ۱۴۰۰۰ تومان می باشد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز