با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، بانک رفاه کارگران در دو سال ۹۶ و ۹۷ موفق به فروش بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال اموال مازاد شده است که این اموال شامل املاک مازاد و سرمایه های بورسی می شود. روابط عمومی بانک رفاه کارگران طی گزارشی میزان اموال مازاد واگذار شده توسط […]

با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، بانک رفاه کارگران در دو سال ۹۶ و ۹۷ موفق به فروش بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال اموال مازاد شده است که این اموال شامل املاک مازاد و سرمایه های بورسی می شود.

روابط عمومی بانک رفاه کارگران طی گزارشی میزان اموال مازاد واگذار شده توسط بانک رفاه کارگران را در دو سال ۹۶ و ۹۷ این طور تشریح نموده است: اموال مازادی که بانک رفاه کارگران در سال ۹۶ موفق به فروش آن ها شده در دو بخش سرمایه گذاری های بورسی و املاک مازاد به ترتیب ۵ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال و یک هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال بوده است. به گزارش این روابط عمومی میزان اموال مازاد فروخته شده تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال جاری در دو قسمت سرمایه گذاری بورسی و املاک مازاد ۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال و یک هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال ثبت شده است.

آگهی دومین مزایده فروش اموال مازاد بانک رفاه که نتایجش در تاریخ ۲۰ شهریور ماه اعلام می گردد در چهارم و یازدهم شهریور در روزنامه های کثیر الانتشار اعم از روزنامه اطلاعات و همشهری منتشر گردیده و به اطلاع عموم رسانده شده است.

به گزارش این روابط عمومی بخش اعظم سرمایه گذاری های بورسی نتیجه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران بوده است و از تمام سرمایه گذاری های بورسی که از سال ۹۲ تا ۹۷ در این بانک صورت گرفته، ۹۵ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال آن تنها مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

لازم به ذکر است که کمیته بهینه سازی پرتفوی بورسی و واگذاری سرمایه گذاری های بانک رفاه کارگران، فروش اموال مازاد این بانک را به طور جد در اولویت قرار داده است با در نظر گرفتن این شروط که سطح عمومی قیمت ها کاهش نیابد، حقوق تمامی سهامداران محفوظ بماند و شاخص بورس کم نشود.

  • منبع خبر : تی نیوز