سید احسان قاضی زاده هاشمی به عنوان نماینده مردم شریف سرخس در مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت مالکیت زمین های سرخس این طور گفت: منتظر هستیم سازمان اسناد و املاک در این خصوص گزارشی ارائه نماید. در دفتر سید احسان قاضی زاده هاشمی جلسه ای جهت بررسی وضعیت مالکیت زمین های سرخس برگزار گردید […]

سید احسان قاضی زاده هاشمی به عنوان نماینده مردم شریف سرخس در مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت مالکیت زمین های سرخس این طور گفت: منتظر هستیم سازمان اسناد و املاک در این خصوص گزارشی ارائه نماید.

در دفتر سید احسان قاضی زاده هاشمی جلسه ای جهت بررسی وضعیت مالکیت زمین های سرخس برگزار گردید که نماینده مردم این شهرستان و برخی افراد پیگیر، از حاضران آن بودند.

این جلسه که با هدف بررسی وضعیت مالکیت این زمین ها برگزار گردید با بحث و تبادل نظر هایی همراه بود و افراد پیگیر تلاش کردند مدارکی را برای اثبات ادعایشان مبنی بر صاحب اراضی بودن به اثبات برسانند.

نماینده مردم شریف شهرستان سرخس در مجلس با تأکید بر این که پیگیری مالکیت زمین های این شهرستان نیازمند اجرای دستور اعاده دادرسی است تصریح کرد: برای اجرای این دستور نیاز است معاون قضائی قوه قضائیه نظر نهایی را اعلام کند و ما کماکان منتظر رأی ایشان هستیم. به گفته سید احسان قاضی زاده هاشمی دستوری از سوی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صادر شده مبنی بر این که اراضی شهرستان سرخس نباید منتقل شوند چه این نقل به صلاح اراضی باشد و چه به سود آستان قدس رضوی.

نماینده مردم شهرستان سرخس در مجلس شورای اسلامی اذعان نمود: بر اساس نشستی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردیده معاونت اراضی این سازمان موظف شده گزارشی کامل در خصوص جزئیات اراضی سرخس ارائه نماید تا بتوانیم این گزارش جامع را در کنار نامه ای حقوقی به دست دفتر مقام معظم رهبری برسانیم.

ایشان در پایان صحبت هایش مخالفتش را با حاشیه سازی های بیهوده و شلوغ کاری هایی که راه به جایی نمی برند اعلام کرد و تصریح نمود: بهترین روش جهت پیگیری یک مسئله وارد شدن از راه قانون است و دیگر روش ها هرگز نتیجه بخش نخواهند بود.

سید احسان قاضی زاده هاشمی به عنوان نماینده مردم شریف سرخس در مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت مالکیت زمین های سرخس این طور گفت: منتظر هستیم سازمان اسناد و املاک در این خصوص گزارشی ارائه نماید.

در دفتر سید احسان قاضی زاده هاشمی جلسه ای جهت بررسی وضعیت مالکیت زمین های سرخس برگزار گردید که نماینده مردم این شهرستان و برخی افراد پیگیر، از حاضران آن بودند.

این جلسه که با هدف بررسی وضعیت مالکیت این زمین ها برگزار گردید با بحث و تبادل نظر هایی همراه بود و افراد پیگیر تلاش کردند مدارکی را برای اثبات ادعایشان مبنی بر صاحب اراضی بودن به اثبات برسانند.

نماینده مردم شریف شهرستان سرخس در مجلس با تأکید بر این که پیگیری مالکیت زمین های این شهرستان نیازمند اجرای دستور اعاده دادرسی است تصریح کرد: برای اجرای این دستور نیاز است معاون قضائی قوه قضائیه نظر نهایی را اعلام کند و ما کماکان منتظر رأی ایشان هستیم. به گفته سید احسان قاضی زاده هاشمی دستوری از سوی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صادر شده مبنی بر این که اراضی شهرستان سرخس نباید منتقل شوند چه این نقل به صلاح اراضی باشد و چه به سود آستان قدس رضوی.

نماینده مردم شهرستان سرخس در مجلس شورای اسلامی اذعان نمود: بر اساس نشستی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردیده معاونت اراضی این سازمان موظف شده گزارشی کامل در خصوص جزئیات اراضی سرخس ارائه نماید تا بتوانیم این گزارش جامع را در کنار نامه ای حقوقی به دست دفتر مقام معظم رهبری برسانیم.

ایشان در پایان صحبت هایش مخالفتش را با حاشیه سازی های بیهوده و شلوغ کاری هایی که راه به جایی نمی برند اعلام کرد و تصریح نمود: بهترین روش جهت پیگیری یک مسئله وارد شدن از راه قانون است و دیگر روش ها هرگز نتیجه بخش نخواهند بود.

  • منبع خبر : تی نیوز