سلمان خادم المله به عنوان یکی از اساتید دانشگاه های کشور و کارشناس حوزه مسکن ضمن تأکید بر این که وضعیت مسکن در حال حاضر مساعد نیست اظهار داشت: برای به تعادل رساندن قیمت در این بخش، نیاز به راهکار هایی اساسی احساس می شود که از جمله آن ها می توان احداث واحد های […]

سلمان خادم المله به عنوان یکی از اساتید دانشگاه های کشور و کارشناس حوزه مسکن ضمن تأکید بر این که وضعیت مسکن در حال حاضر مساعد نیست اظهار داشت: برای به تعادل رساندن قیمت در این بخش، نیاز به راهکار هایی اساسی احساس می شود که از جمله آن ها می توان احداث واحد های مسکونی کوچک متراژ، مقاوم سازی بافت های ناکارآمد و ارائه تسهیلات برای خانه اولی ها را نام برد.

وی در ادامه صحبت هایش برنامه بانک مسکن در خصوص ارائه بسته های اعتباری را نشان از ذکاوت این بانک دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی که شاهد گران شدن قیمت در بازار های موازی همچون ارز هستیم و با توجه به این که نرخ سود بانکی و شرایط حاکم بر نظام بانکی چندان مطلوب نیست، دور از انتظار نخواهد بود که کشور دچار رکود تورمی گردد. خادم المله ضمن اشاره به این که چنین رکودی بر حوزه های اقتصادی از جمله مسکن اثرگذار خواهد بود افزود: افزایش فشار های بین المللی از دیگر عوامل دخیل بر حوزه هایی چون مسکن و تجربه رکود تورمی است.

این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: برای این وضعیت باید تدابیری اساسی اندیشید، مقاوم سازی بافت های فرسوده را در پیش گرفت و تولید مساکن اجتماعی را آغاز کرد. ایشان افزودند: چنانچه موارد مذکور نادیده گرفته شوند همزمان با ثابت شدن قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد گران شدن نهاده های تولید خواهیم بود که این عامل بر قیمت تمام شده تولید اثر خواهد گذاشت و به افزایش قیمت فروش ختم خواهد گردید. به گفته سلمان خادم المله اتفاقات مذکور در کنار رکودی که چند سالی است در بخش های تولیدی، تجاری و حتی حوزه های اشتغال و درآمد کشور به چشم می خورد، بستر مناسب برای تجربه رکود تورمی فراهم خواهد شد. وی تصریح کرد: چنانچه قیمت فروش محصولات افزایش یابد بدون آن که درآمد جامعه دچار تغییر شود یا تقاضای مصرفی تغییری را تجربه نماید بی تردید بدتر شدن رکود تورمی در انتظار کشور خواهد بود. به گفته این استاد دانشگاه، تلاش مضاعف بانک مسکن در خصوص تقویت بخش عرضه و توجه به بافت های ناکارآمد کاملا ضروری است.

سلمان خادم المله ضمن اشاره به این که در شرایط کنونی اتخاذ سیاست های صحیح کاملا ضروری است اظهار داشت: در حال حاضر بایستی به رکود و تورم همزمان توجه گردد هرچند مدیریت هر دو مورد کار ساده ای نیست. وی تأکید کرد: از جمله روش های کاهش تورم، کم کردن نقدینگی است که این خود رکود را افزایش می دهد. خادم المله تصریح نمود: چنانچه تلاش هایی را در راستای شکست رکود انجام دهیم شاهد افزایش نقدینگی و اوج گرفتن تورم خواهیم بود که باز هم ما را به هدفمان نمی رساند. وی گفت: اگر نتوانیم چنین چرخه ای را کنترل کنیم بی تردید رکود تورمی و یا تورم رکودی بر حوزه های اقتصادی کشور سایه خواهد افکند. خادم المله ضمن اشاره به این که در شرایط عادی عموما برای حل مشکل رکود از سیاست انبساطی استفاده می گردد و برای پایان دادن به تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفته می شود گفت: اما در شرایط کنونی راه حل ساختار یافته و از پیش امتحان شده ای وجود ندارد و بر حسب اتفاقاتی که لحظه ای رخ می دهند باید تدابیری اندیشید و راهکاری ارائه نمود.

سلمان خادم المله بار دیگر بر ضرورت اقدامات بانک مسکن در راستای ایجاد واحد های مسکونی اجتماعی و تمرکز بر بافت های فرسوده تأکید کرد و اظهار داشت: نیاز است همسو با برنامه های مذکور، برای ساخت سریع تر واحد های مسکونی دهک های میانی نیز تصمیماتی اتخاذ گردد. وی این طور گفت: چنانچه بازار مسکن به ثبات نسبی برسد به طوری که بتوان بخش تقاضا را کمی تقویت کرد، دهک های میانی عموما بیش از دیگر دهک ها به چنین شرایطی روی خوش نشان می دهند. سلطان خادم المله در پایان صحبت هایش نهاد های نوین پولی را برشمرد و این نهاد ها را موجب تقویت دو بخش تقاضا و عرضه خواند. به گفته خادم المله، صندوق پس انداز مسکن، اوراق رهنی مسکن و صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات از جمله نهاد های فعال در بخش تقاضا هستند و در قسمت عرضه نیز صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت ناکارآمد و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مشغول به فعالیتند. خادم المله اضهار داشت: شرکت تأمین سرمایه در حوزه مسکن و انواع صکوک از جمله نهاد های نوین پولی در دو حوزه عرضه و تقاضا می باشند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد