بیش از ۵ سال است که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است. وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه سال ۹۲ به دستان آقای عباس آخوندی سپرده شده و پس از ۵ سال و یک ماه، یعنی در شهریور ماه سال ۹۷، آن چه به عنوان نتایج تلاش های […]

بیش از ۵ سال است که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است. وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه سال ۹۲ به دستان آقای عباس آخوندی سپرده شده و پس از ۵ سال و یک ماه، یعنی در شهریور ماه سال ۹۷، آن چه به عنوان نتایج تلاش های جناب وزیر گزارش شده رشد ۱۱۱٫۸ درصدی قیمت مسکن می باشد.

بر اساس آن چه از سوی وزارت راه و شهرسازی در روز های اخیر منتشر شده است، رشد قیمت مسکن تهران در شهریور ماه سال جاری به نسبت ماه مرداد، ۹٫۳ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته رشدی ۷۳ درصدی را نشان می دهد.

با استناد بر اعداد و ارقام منتشر شده از سوی این وزارت، قیمت فروش واحد های مسکونی تهران در شهریور ماه به ازای هر متر مربع، ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان بوده است، حال آن که در ماه مرداد ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان گزارش شده است.

۵ سال پیش، یعنی در مرداد ماه سال ۹۲، درست زمانی که وزارت راه و شهرسازی را تقدیم آقای آخوندی کردند، قیمت فروش واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع، ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بوده و حجم خرید و فروش های ثبت شده در همان برهه از زمان ۵ هزار و ۵۵۰ فقره بوده است. قیمت فروش واحد های مسکونی به ازای هر متر در شهریور سال ۹۲، ۳ میلیون و ۸۹۹ هزار توان ثبت گردیده که حکایت از رشدی ۱٫۷ درصدی به نسبت ماه گذشته اش دارد.

آن چه به عنوان قیمت فروش هر متر از واحد مسکونی تهران در شهریور ماه سال جاری به ثبت رسیده، ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان می باشد که با برآورد های صورت گرفته، دستاورد تلاش آقای آخوندی از سال ۹۲ تاکنون، افزایش ۱۱۱٫۸ درصدی قیمت مسکن است.

به گفته کارشناسان حوزه مسکن آن چه سبب شده در نیمه اول سال جاری این چنین شاهد رشد قیمت ها باشیم سیاست های غلط وزارت راه و شهرسازی است. به عقیده این کارشناسان، وزارت مزبور طرح هایی همچون افزایش سقف تسهیلات را به کار گرفته که به موجبات آن، مسکن در بخش تقاضا اوج گرفته حال آن که در بخش عرضه کند جلو رفته است. سیاست های این وزارت باعث شده به رغم افزایش تقاضا برای مسکن، عرضه واحد های مسکونی با روندی نزولی همراه گردد.

  • منبع خبر : شهرخبر