به گفته مشاورین املاک تهران، تعداد متقاضیان مصرفی مسکن کاهش یافته و در بخش تقاضای مسکن، حضور متقاضیان سرمایه ای محسوس تر است. آن چه متقاضیان مصرفی واحد های مسکونی را از خرید دلسرد نموده و حضور آن ها را در بازار کمرنگ ساخته است پیشنهاد قیمت های نجومی از سوی فروشندگان می باشد. توأمان […]

به گفته مشاورین املاک تهران، تعداد متقاضیان مصرفی مسکن کاهش یافته و در بخش تقاضای مسکن، حضور متقاضیان سرمایه ای محسوس تر است. آن چه متقاضیان مصرفی واحد های مسکونی را از خرید دلسرد نموده و حضور آن ها را در بازار کمرنگ ساخته است پیشنهاد قیمت های نجومی از سوی فروشندگان می باشد. توأمان با اوج گرفتن قیمت مسکن، متقاضیان مصرفی، پرداخت چنین هزینه هایی را از توان خویش خارج دیده اند و گویا خرید خانه را به کلی کنار گذاشته اند. زمانی که اولین موج گرانی نمود پیدا کرد بسیاری از افراد تلاش کردند با انتخاب خانه های کوچک تر یا واحد هایی با سن بنای بیشتر، هر طور شده خانه ای خریداری کنند و سقفی را از آن خویش نمایند با این حال افزایش مداوم قیمت ها شرایط را بدتر کرد و عده ای ناچار شدند به واحد هایی در مناطق پایین تر تهران روی بیاورند.

مشاورین املاک بر این باورند متقاضیان مصرفی در حال حاضر بسیار اندکند و آن ها که به عنوان متقاضی مصرفی در بازار حضور دارند کسانی هستند که با فرا رسیدن موعد دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز یکم در تلاشند بتوانند سقفی تأمین کنند. در مقابل متقاضیان سرمایه ای قرار دارند که به مسکن به دید یک سرمایه می نگرند و نسبت به ادامه رشد قیمت مسکن خوش بینند.

از طرفی قیمت هایی که فروشندگان واحد های مسکونی مطرح می کنند هیچ حساب و کتابی ندارد و گاه واحد هایی دیده می شوند که به رغم تفاوت های موجود و برخلاف این که در مناطقی مختلف واقع شده اند، به حیث قیمت مشابه یکدیگرند. به عقیده مشاورین املاک مناطق ۲۲ گانه تهران، قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان در هر منطقه پیرو الگو یا قاعده ای خاص نیست که همین عامل سبب شده شاهد بی نظمی های مشهود در قیمت گذاری املاک باشیم.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد