احمد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در بازار مسکن تعادلی وجود ندارد خواستار ورود دولت به این بخش گردید و تصریح کرد: دخالت دولت باید از طریق بخش های خصوصی عملی گردد. به گفته احد مظاهریان، دخالت دولت در تمام بخش های اقتصادی ضروری است. وی افزود: در کشور […]

احمد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در بازار مسکن تعادلی وجود ندارد خواستار ورود دولت به این بخش گردید و تصریح کرد: دخالت دولت باید از طریق بخش های خصوصی عملی گردد.

به گفته احد مظاهریان، دخالت دولت در تمام بخش های اقتصادی ضروری است. وی افزود: در کشور های توسعه یافته این امر کاملا مشهود است و دولت ها به دنبال هر اتفاقی، به بازار ها نفود می کنند و خود را دخیل می سازند.

ایشان در ادامه صحبت هایشان توضیحات دقیق تری در خصوص بازار مسکن ارائه نمودند و این طور گفتند: متقاضیان مسکن می توانند مصرفی و یا سرمایه ای باشند و تمام نهاد های دولتی درصدند سیاست هایی اتخاذ نمایند که بر تعداد متقاضیان مصرفی بیفزاید، حال آن که خرید مسکن برای سرمایه گذاران هم جذابیت های خودش را دارد و گاه تعداد متقاضیان سرمایه ای از نمونه های مصرفی فراتر می رود.

مظاهریان تصریح کرد: زمانی که از دخالت دولت در بازار مسکن صحبت می کنیم منظورمان بخش سرمایه ای مسکن نیست بلکه مقصود بخش مصرفی این بازار می باشد، به عبارتی دولت در بخش سرمایه گذاری مسکن نباید هیچ نقشی داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر این که در چهار سال اخیر بخش مصرفی بازار مسکن فعال تر بوده اذعان نمود: با این حال مدتی است ورق برگشته و شرایط متفاوت شده است.

ایشان در ادامه مسکن را به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان خواندند و این طور گفتند: هرگز نمی توان مسکن را از اقتصاد کلان کشور جدا فرض کرد بلکه مسکن یکی از حائزاهمیت ترین بخش های این اقتصاد به حساب می آید ضمن این که بازار مصرفی مسکن بی تردید تحت تأثیر ساختار های رفاهی کشور هاست.

وی در ادامه بار دیگر درباره نقش دولت در بازار مسکن صحبت کرد و اظهار داشت: دخالت دولت در بازار مسکن ضروری است اما نه دخالت در بازار سرمایه ای مسکن، بلکه دخالت در بازار مصرفی.

وی نقش دولت در بازار مسکن را شفاف تر توضیح داد و این طور گفت: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن بر هم می خورد، آن زمان که تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد دشوار می شود، وقتی حاشیه نشینی اوج می گیرد و سکونت های غیر رسمی به سقف می رسد و هنگامی که خانه هایی با کیفیت های ضعیف به مرحله تولید می رسند دولت موظف است به بازار مسکن ورود یابد و در راستای تغییر شرایط برنامه ریزی کند.

ایشان در ادامه به اجرای فعالیت های پوپولیستی و اخذ رأی اشاره کردند و اظهار داشتند: عموما دخالت های بازار در بخش تقاضا با نتایج خوب و راضی کننده همراه نبوده است.

وی پای بخش های خصوصی را به میان کشید و اظهار داشت: چنانچه پروژه بزرگ مسکن مهر که ده سال است از آغازش می گذرد به بخش های خصوصی واگذار شده بود بی تردید نتیجه جور دیگری رقم می خورد و این پروژه خیلی سریع تر به مرحله بهره برداری می رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی از شرایط دیگر کشور ها سخن گفت و اظهار داشت: در کشور های دیگر، دولت برای دخالت در بازار مسکن از قانون های مالیاتی استفاده می کند و به ایجاد شهر های جدی می پردازد با این هدف که فعالیت های محتکرانه به حداقل برسند.

ایشان از فرانسه به عنوان یکی از کشور های مذکور یاد کردند و گفتند این کشور در راستای رونق بازار مسکن ۲۰۰ سال است که مساکن اجتماعی می سازد و آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

مظاهریان افزود: در فرانسه با اتکا به مقدار مالیات های پرداختی مناطق نیازمند به مسکن را شناسایی می کنند و احداث مساکن اجتماعی را توسط بخش های خصوصی استارت می زنند حال آن که در ایران کماکان وضعیت فرار های مالیاتی در هاله ای از ابهام است.

به گفته مظاهریان چنانچه فردی در فرانسه مایل باشد واحدی با مساحت بیش از ۲ هزار متر تهیه کند دولت او را وادار می سازد دست کم ۲۰۰ متر از مساحت مذکور را برای ساخت مساکن اجتماعی در نظر بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از بانک تخصصی مسکن (CDC) در فرانسه سخن گفت و اظهار داشت: گردش مالی این بانک بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو گزارش شده است و آنان که اقدام به سرمایه گذاری در این بانک نمایند به دستور دولت از پرداخت مالیات معاف می گردند.

مظاهریان گفت ایران در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی دارد که با توجه به برهم خوردن تعادل بازار مسکن، انتظار می رود دولت از طریق بخش های خصوصی به این بازار ورود پیدا کند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز