مدت هاست شاهد رکود در بازار مسکن هستیم و حجم معاملات واحد های مسکونی روز به روز کمتر می شود. در این میان رشد قیمت مسکن چنان ناباورانه بوده که صدای اعتراض خریداران را هر روز بیش از پیش بلند کرده و متقاضیان را از تهیه یک سقف به شدت عاجز نموده است. به رغم […]

مدت هاست شاهد رکود در بازار مسکن هستیم و حجم معاملات واحد های مسکونی روز به روز کمتر می شود. در این میان رشد قیمت مسکن چنان ناباورانه بوده که صدای اعتراض خریداران را هر روز بیش از پیش بلند کرده و متقاضیان را از تهیه یک سقف به شدت عاجز نموده است.

به رغم این که انتظار می رود برای گرانی هم حد و سقفی وجود داشته باشد، اتفاقات اخیر این باور را ایجاد کرده اند که مانعی بر سر رشد قیمت ها وجود ندارد و جهش بی مهابای قیمت مسکن کماکان ادامه دارد. صدرا به عنوان یکی از شهر های جدید در اطراف شیراز واقع شده که قیمت مناسب ملک در این شهر، توجه بسیاری از متقاضیان مسکن را طی سال های اخیر به خود معطوف ساخته و کثیری از افراد خانه ارزان را در این شهر جستجو می کنند. این روز ها اما گویا پای رشد قیمت مسکن به شهر جدید صدرا هم باز شده و واحد هایی که تا چند روز بدون مشتری مانده بودند و متقاضی برای آن ها وجود نداشت در حال حاضر ده ها میلیون گران تر قیمت گذاری می شوند.

رشد نامتعارف قیمت مسکن

یکی از متقاضیان مسکن در شهر شیراز این طور می گوید: حدود دو ماه است که برای خرید یک خانه ۱۷۰ میلیون تومانی درگیر گردآوری پول و اخذ وام مسکن هستم، حال که پای معامله آمده ام فروشنده ادعا می کند قیمت همان ملک به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته این متقاضی مسکن، فروشنده علت رشد سرسام آور قیمت مسکن ظرف مدت کوتاه را گرانی های اخیر می داند و اعتقاد دارد وقتی همه چیز گران می شود ملک تافته جدا بافته نیست!

مالکان از فروش ملکشان پشیمان می شوند

یکی از متقاضیان بازنشسته از عدم ثبات قیمت مسکن در شهر جدید صدرا می گوید. این متقاضی ادعا می کند پس از تنظیم قرارداد و در کمتر از ۴۸ ساعت فروشنده از فروش ملکش پشیمان شده و حتی حاضر شده با پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان حق پشیمانی، قرارداد را فسخ کند. به گفته این متقاضی عدم تعادل قیمت ها سبب شده امکان خرید واحد هایی که تا چند مدت پیش بسیار ارزان قلمداد می شدند هم برای خریداران وجود نداشته باشد.

  قیمت های پیشنهادی فروشندگان منصفانه نیست

به گفته یکی از مشاورین املاک در شهر جدید صدرا، آن چه به این گرانی دامن می زند و به رشد نامتعارف قیمت ها کمک می کند، پیشنهاد قیمت های نامتعارف از سوی مالکان بر حسب عقیده شخصی شان است. به گفته این مشاور املاک، مالکان حتی پس از این که از قیمت واقعی مسکن مطلع می گردند باز هم اصرار می ورزند قیمت را همانقدر که خود می خواهند عنوان کنند و گران تر از حد معمول به مشتری بگویند.

این مشاور ملکی با بیان این که ملاک اصلی برای قیمت گذاری مسکن نظر فروشنده است گفت: متأسفانه راهی برای پایان دادن به این وضعیت در حال حاضر وجود ندارد. این مشاور املاکی اذعان نمود: آن چه بسیار ناراحت کننده است قبول این قیمت های نامتعارف از سوی خریداران است به گونه ای که برخی از آن ها چنین قیمت هایی را بی چون و چرا می پذیرند و به سهولت اقدام به خرید واحد های بسیار گران می کنند.

این مشاور املاکی در ادامه صحبت هایش از نبود کنترل های دقیق بر بازار آشفته مسکن ابراز ناراحتی کرد و تقاضا در بخش مسکن را بسیار محدود و اندک اعلام نمود. به گفته وی تا زمانی که تقاضا این چنین کم باشد و نظارت و مدیریت صحیحی وجود نداشته باشد، رشد صعودی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت.

  • منبع خبر : شهرخبر