در حالی که بازار مسکن در حال تجربه رکودی عمیق و شرایط دشواری است، اخباری به گوش می رسند مبنی بر این که وزیر راه و شهرسازی با خیال آُسوده برای زادروز کارل مارکس متن نوشته و این روز را خجسته خوانده است! در بخشی از این متن، وزیر راه و شهرسازی این طور نوشته […]

در حالی که بازار مسکن در حال تجربه رکودی عمیق و شرایط دشواری است، اخباری به گوش می رسند مبنی بر این که وزیر راه و شهرسازی با خیال آُسوده برای زادروز کارل مارکس متن نوشته و این روز را خجسته خوانده است!

در بخشی از این متن، وزیر راه و شهرسازی این طور نوشته است:

“مجله نگاه نو به بهانه دویستمین زادروز کارل مارکس، جلدش را به تصویری از مارکس مزین کرده است و مقاله های زیادی را در خصوص روش زندگی و شیوه تفکر وی منتشر نموده است، مقاله هایی که خواننده را میخکوب می کنند و کنار گذاشتن مجله را غیرممکن می سازند.

… دارایی ما از هر آنچه مارکس بر آن تأکید داشته و برای آموزشش تلاش کرده، دخالت های دولت به بهانه هایی چون بهبود شرایط مردم است، سهم الارث ما از مارکس نقض حقوقی است که بار ها رعایش را الزامی خوانده اند، قربانی کردن حقوق مدنی و حقوق مالکیت برای عملی ساختن حقوق عامه است، دارایی ما از آموزه های مارکس، قیمت گذاری های بی قاعده، رد کردن اقتصاد های رقابتی و برپا ساختن جامعه ای با طراز فکری خومان است”.

به رغم این که بررسی کارنامه عباس آخوندی پس از ۵ سال فعالیت در وزارت راه و شهرسازی، تمام پیکان ها را به سویش متمرکز نموده و صدای اعتراض ها را به اوج رسانده، آخوندی دست از انتقاد های بی دلیلش بر نمی دارد و باز هم تمام کوتاهی هایش را به گردن این و آن می اندازد. آخوندی که سوء مدیریتش در تمام جوانب اجتماعی نمود پیدا کرده و همه را عصبانی کرده است از دخالت های دولت دم می زند و برای بار صدم از دولت انتقاد می کند. بر اساس آخرین گزارشات منتشر شده، رشد قیمت مسکن در شهریور ماه سال جاری به نسبت همین برهه زمانی در سال ۹۶ بالغ بر ۷۰ درصد گزارش شده که رقمی بی سابقه قلمداد می شود و به خوبی بحرانی بودن وضعیت و کوتاهی های این وزیر را نشان می دهد. جهش ۷۰ درصدی قیمت مسکن آن هم در یک بازه یکساله با هیچ بهانه ای توجیه نخواهد شد و با هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد گردید. کم کاری های وزیر راه و شهرسازی به همین جا ختم نمی شود. در سال ۹۴ عباس آخوندی متعد شد سامانه ای را برای پیگیری منازل خالی راه اندازی می کند تا بر اساس آن بتوان از محتکران مالیات اخذ نمود و این خانه های خالی را به بازار مصرفی عرضه کرد. این درحالی است که آخوندی حتی این وظیفه را هم جدی نگرفت. به واسطه بی مسئولیت های ایشان، در حال حاضر تعداد واحد های مسکونی خالی، بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد گزارش شده است، حال آن که مقابله با محتکران می توانست شرایط را بهبود ببخشد و حداقل بازار مسکن را از آن چه در حال حاضر است بهتر کند.

آخوندی بار ها پروژه مسکن مهر را نقد کرده و آن را به چالش کشیده است. از زمان حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، ۵ سال می گذرد و در این بازه با جدی نگرفتن پروژه های بزرگی همچون مسکن مهر، شاهد کاهش تولید مسکن، افت شغل های مربوط به ساخت و ساز و از رونق افتادن بخش های تولیدی بوده ایم.

  • منبع خبر : مشرق نیوز