همزمان با افزایش قیمت مسکن در ماه ها و روز های اخیر بسیاری از افراد به واحد های کوچک متراژ روی آورده اند بلکه بتوانند به ازای پرداخت هزینه های کمتر صاحب خانه ای شوند و ملکی را به نام خود بزنند. با این حال صعود قیمت ها سبب شده نه تنها خرید واحد های […]

همزمان با افزایش قیمت مسکن در ماه ها و روز های اخیر بسیاری از افراد به واحد های کوچک متراژ روی آورده اند بلکه بتوانند به ازای پرداخت هزینه های کمتر صاحب خانه ای شوند و ملکی را به نام خود بزنند. با این حال صعود قیمت ها سبب شده نه تنها خرید واحد های ریزمتراژ با رونق زیادی همراه گردد بلکه تقاضا برای اجاره این واحد های مسکونی نیز روندی افزایشی را تجربه کند.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند پس از این که آپارتمانی را خریداری کردند، آن را برای مدتی به صورت رهن در اختیار افراد قرار دهند بلکه بتوانند بخشی از هزینه خرید خانه را از این طریق جبران نمایند. به رغم این که خریداران آپارتمان با هر گروه متراژ این راهکار را در پیش می گیرند و به این شیوه متوسل می شوند با این حال انجام این کار در میان متقاضیان واحد های کوچک متراژ بیشتر دیده می شود. گران شدن قیمت مسکن سبب شده استقبال از واحد های کوچک متراژ افزایش یابد، به عبارتی بسیاری از افراد خانه هایی با متراژ های کمتر از ۶۰ متر را برای زندگی انتخاب می کنند که دلیلش به قیمت مناسب این واحد ها بر می گردد. از آن جا که همه خریداران از ابتدا پول کافی در اختیار ندارند ترجیح می دهند با رهن ملک خریداری شده بخشی از کسری بودجه را جبران کنند. در کنار متقاضیان مصرفی که واحد های مسکونی را با هدف زندگی خریداری می کنند، افرادی با هدف سرمایه گذاری در راستای تهیه واحد های مسکونی گام بر می دارند با این حال ممکن است میزان پولی که در اختیار دارند از قیمت مسکن کوچک متراژ کمتر باشد که سبب می شود خانه را برای مدتی در قالب رهن در اختیار دیگر خانواده ها قرار دهند.

در این میان خانه اولی ها نیز گاهی ناگزیرند ملک خریداری شده را اجاره دهند و یا به صورت رهن به مستأجر واگذار کنند. بیشتر خانه اولی ها برای خرید خانه از تسهیلات بانک مسکن استفاده می کنند و از آن جا که پرداخت اقساط این نوع تسهیلات، دست کم به کنار گذاشتن یک میلیون و نیم اعتبار در ماه نیاز دارد، خیلی از آن ها قید سکونت در آپارتمان هایشان را حداقل برای دو سال اول می زنند و به اجاره یا رهن واحد های مذکور می پردازند تا بلکه از این راه بتوانند اقساط وام های دریافتی را راحت تر پرداخت نمایند.

از این رو در روز ها و ماه های اخیر و همزمان با رشد قیمت واحد های مسکونی، تنها تقاضا برای خرید خانه های کوچک متراژ افزایش نیافته بلکه تقاضا برای اجاره این واحد ها نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. آپارتمان هایی با نهایتا ۶۰ متر مربع مساحت، چنانچه خوش نقشه باشند و از طرح های مشتری پسندی بهره مند، عموما به سادگی فروخته می شوند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد