آمار های منتشر شده در خصوص حجم معاملات مسکن در ماه گذشته نشان می دهند، سهم آپارتمان هایی با قیمت فروش ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، از کل واحد های فروخته شده در این بازه زمانی، ۱۰٫۵ درصد بوده است. به این ترتیب از میان ۱۰۳۳۰ معامله صورت گرفته در […]

آمار های منتشر شده در خصوص حجم معاملات مسکن در ماه گذشته نشان می دهند، سهم آپارتمان هایی با قیمت فروش ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، از کل واحد های فروخته شده در این بازه زمانی، ۱۰٫۵ درصد بوده است. به این ترتیب از میان ۱۰۳۳۰ معامله صورت گرفته در یک بازه ۱ ماهه، ۱۰٫۵ درصد متعلق به خانه هایی با قیمت متری ۵ تا ۶ میلیون تومان بوده است.

سهم فروش آپارتمان هایی با قیمت متری ۴ تا ۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد اعلام شده و میزان فروش گزارش شده برای واحد هایی با قیمت هر متر ۶ تا ۷ میلیون تومان، ۹٫۴ درصد بوده است. به گزارش بانک مرکزی ۵۴ درصد معاملاتی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته اند، با قیمتی کمتر از میانگین قیمت های اعلام شده، انجام شده اند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد