سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده نیرو انتظامی مازنداران، زمین خواری در استان مازنداران را به عنوان معضلی بزرگ معرفی کرد و تصریح نمود: در شش ماهه گذشته، چیزی حدود ۲۲۰ هزار متر از اراضی ملی مازنداران را از تصاحب زمین خواران خارج ساخته ایم. وی افزود: ارزش اراضی کشف شده بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال […]

سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده نیرو انتظامی مازنداران، زمین خواری در استان مازنداران را به عنوان معضلی بزرگ معرفی کرد و تصریح نمود: در شش ماهه گذشته، چیزی حدود ۲۲۰ هزار متر از اراضی ملی مازنداران را از تصاحب زمین خواران خارج ساخته ایم. وی افزود: ارزش اراضی کشف شده بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
سردار میرفیضی ضمن اشاره به این که منابع ملی از ارزشمندترین دارایی های هر کشور می باشد که می بایست برای آیندگان باقی بماند و قابل استفاده برای نسل های بعد باشد، عنوان کرد: نیاز است این منابع حفظ گردند چرا که زندگی نسل آینده وابسته به همین منابع طبیعی و اراضی وسیع است. وی تأکید کرد: بکارگیری این منابع و اراضی در مسیر های آبادانی و توسعه امری ضروری است.
سردار میرفیضی پس از این که زمین خواری را به عنوان یکی از جرایم اقتصادی معرفی نمود اذعان کرد: زمین خواران افرادی هستند که ثروتی را صاحب می شوند بدون این که نقشی در تولیدش داشته باشند یا گامی در این راستا برداشته باشند. وی این طور صبحت هایش را ادامه داد: زمین خواری با اثرات سوء زیادی همراه است که از جمله آن ها می توان رشد قیمت مسکن را نام برد و به مواردی همچون نادیده گرفتن شغلی چون کشاورزی و مهاجرت به شهر ها اشاره کرد.
سردار میرفیضی بار دیگر تأکید کرد: این منابع حق مردم هستند و باید به خوبی از آن ها مراقبت شود با این هدف که سرمایه ای برای آیندگان باشند با این حال برخی از مجرمان با دور زدن قانون مایلند این نوع اموال را به نام خود بزنند و آن ها را صاحب شوند. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: مجرمان از روش هایی چون تبانی استفاده می کنند و شیوه هایی مثل جعل اسناد را در پیش می گیرند بلکه با این روش ها بتوانند خود را مالک اصلی مناطبع طبیعی قلمداد کنند.
سردار میرفیضی با تأکید بر این که نخستین باری نیست که شاهد چنین مواردی هستیم و فعالیت این افراد در سال های اخیر به یکی از مسائل و مشکلات اصلی بدل شده اظهار داشت: با این وجود پلیس تمام تلاشش را به کار گرفته تا با چنین مواردی قاطعانه برخورد کند.
وی تصریح کرد: پلیس با تلاش های مضاعف روش های مناسبی را در پیش گرفته تا بتواند این زمین خواران را شناسایی نموده و زمین هایی که غیرقانونی مالک شده اند را از چنگشان بیرون بیاورد. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: از اوایل سال جاری تاکنون چیزی حدود به ۲۲۰ هزار متر اراضی و منابع طبیعی مازندران را از تصاحب مجرمان خارج ساخته ایم. سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: ارزش زمین های خارج شده از تصاحب مجرمان معادل ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده که رقم بسیار بالایی است. وی ضمن اشاره به این که زمین خواری یکی از معضلات عصر حاضر است تصریح کرد: با ارائه راهکار های مناسب می توان این مسئله را کنترل کرد و جلوی آن را گرفت.
ایشان مقابله با زمین خواران را وظیفه ای ملی و همگانی خواندند و تصریح کردند: اگر در مقابل این امر بایستیم مواهب الهی را حفظ کرده ایم و ارزش های ملی را برای آیندگان حفظ نموده ایم.

  • منبع خبر : تی نیوز