علی اصغر اسدی، به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی، از رشد درآمد های واریزی به خزانه دولت خبر داد و این رقم را معادل ۴۱ درصد اعلام کرد. این مقائم مسئول تصریح نمود: با مدیریت های صحیح و اتخاذ تصمیم های به موقع موفق شدیم درآمد حاصل از فعالیت دفترکل ثبت […]

علی اصغر اسدی، به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی، از رشد درآمد های واریزی به خزانه دولت خبر داد و این رقم را معادل ۴۱ درصد اعلام کرد.

این مقائم مسئول تصریح نمود: با مدیریت های صحیح و اتخاذ تصمیم های به موقع موفق شدیم درآمد حاصل از فعالیت دفترکل ثبت اسناد و املاک استان را با رشد ۴۱ درصدی همراه سازیم که به نوبه خود گام ارزشمندی در افزایش میزان درآمد خزانه کشور قلمداد می شود.

وی برای اثبات گفته هایش از ارقام و اعداد کمک گرفت و اظهار داشت: در نیمه ابتدایی سال جاری موفق به وصول بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال توسط دوایر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور شدیم که این رقم به نوبه خود رقم ارزشمندی تلقی می شود و به حساب خزانه دولت واریز می گردد.

اسدی تصریح کرد مقایسه این رقم با آن چه برای سال گذشته به ثبت رسیده حکایت از رشد ۴۱ درصدی دارد که به نوبه خود بر میزان درآمد استان اثربخش بوده و با نتیجه مثبت همراه بوده است.

علی اصغر اسدی خاطرنشان کرد: مقدار درآمد حاصل از فعالیت های اداره ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در نیمه نخست سال ۹۶، بیش از ۴۰ میلیارد ریال گزارش شده که مقایسه این رقم با آن چه برای سال جاری اعلام گردیده، به خوبی رشد را نشان می دهد.

  • منبع خبر : تی نیوز