سید کمال الدین شهریاری به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن تأکید بر این که رشد قیمت ها در بخش مسکن کاملا طبیعی است اظهار داشت: طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه راه به جایی نخواهد برد. وی افزود: اگر تنها از یک بخش مالیات دریافت کنیم در حق آن بخش اجحاف کرده ایم. وی […]

سید کمال الدین شهریاری به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن تأکید بر این که رشد قیمت ها در بخش مسکن کاملا طبیعی است اظهار داشت: طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه راه به جایی نخواهد برد. وی افزود: اگر تنها از یک بخش مالیات دریافت کنیم در حق آن بخش اجحاف کرده ایم.

وی ضمن اشاره به این که اخذ مالیات با نتایج مثبت و ارزشمندی همراه خواهد بود اظهار داشت: مهم ترین مواردی که در حال حاضر توجه به آن ها ضروری است، اتخاذ سیاست های درست در زمینه های مختلف اعم از مدیریتی، اقتصادی و سیاسی می باشد.

وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: روند صعودی رشد قیمت ارز، در تمام حوزه ها خود را نشان داده که مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهش نامتعارف قیمت ها را تجربه کرده است.

شهریاری ادامه داد: در چنین شرایطی تنها نمی توان مالیات را فقط بر یک بخش اعمال کرد چرا که اگر چنین کنیم در حق آن بخش اجحاف کرده ایم. وی اظهار داشت: با تمرکز بر یک بخش و اخذ مالیات تنها از آن بخش، آن چه در نهایت نمود پیدا خواهد کرد خروج سرمایه و دارایی از آن بخش خواهد بود.

شهریاری در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، حجم نقدینگی سرگردان کشور، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده حال آن که اگر این نقدینگی در بازار های مختلف نفوذ کند، رشد قیمت ها در آن حوزه را به همراه خواهد داشت و شرایط را بدتر خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به این که سرمایه های به کار گرفته شده در بخش مسکن می تواند با ایجاد اشتغال و مولد سازی همراه باشد اظهار داشت: مسکن بخش مستقلی نیست و بر بسیاری از بخش ها اثرگذار است بنابراین زمانی که این بازار رکودی عمیق را تجربه می کند، دور از انتظار نخواهد بود که دیگر بازار ها و صنایع هم وارد رکود عمیقی شوند.

شهریاری ضمن اشاره به این که بخش تولید مسکن نیاز به رونق دارد، اذعان نمود: اگر ساخت واحد های مسکونی افزایش نیابد، آن گاه شاهد حضور دلالان و محتکران در این بازار خواهیم بود.