بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده، بانک صادرات با فروش اموال مازادش شاهد رشد سودآوری بوده است که به گفته کارشناسان این میزان سود را می توان در بخش های تولیدی کشور به کار گرفت و گردونه مراکز تولیدی را بار دیگر به گردش در آورد. نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی ضمن […]

بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده، بانک صادرات با فروش اموال مازادش شاهد رشد سودآوری بوده است که به گفته کارشناسان این میزان سود را می توان در بخش های تولیدی کشور به کار گرفت و گردونه مراکز تولیدی را بار دیگر به گردش در آورد. نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که با فروش اموال مازاد، بانک صادرات شاهد سود بیشتری بوده است اظهار داشت: زیان این بانک با واگذاری اموال مازادش کاهش یافته است. وی برای اثبات ادعایش از ارقام و اعداد کمک گرفت و عنوان کرد: زیان دهی این بانک پس از فروش اموال مازاد با افت ۲۵۰۰ میلیاردی همراه بوده است. به گفته این نماینده مسئول، بانک صادرات با سود حاصل از واگذاری بنگاه هایش توانسته نقدینگی در بخش های تولیدی تزریق کند و این مراکز را با رونق همراه سازد.

محمد عزیزی اظهار داشت: بانک ها می بایست در راستای فروش اموال مازدشان پیشقدم باشند و داوطلبانه در راستای واگذاری این اموال اقدام کنند. وی تصریح کرد: خود بانک ها نیز می دانند که بنگاهداری عملا بدون سود است و ضرر بانک ها تمام خواهد شد و با این که از این امر کاملا آگاهند با این حال آن چه مشاهده می شود امتناع از فروش اموال مازاد است. عزیزی این طور ادامه داد: به عقیده بنده تا زمانی که خود بانک ها راغب به فروش اموالشان نباشند بنگاهداری به همین روال ادامه پیدا خواهد کرد و اقدام محسوسی در این زمینه به چشم نخواهد خورد. ایشان در ادامه برای شفاف سازی مسئله، بانک صادرات را به عنوان نمونه مثال زدند و اظهار داشتند: بانک مسکن با فروش اموال مازادش اکنون زیان دهی را به ۲۵۰۰ میلیارد کاهش داده و این بانک می تواند از این مبلغ برای پرداخت تسهیلات مناسب استفاده کند و تولید را رونق ببخشد. ایشان در ادامه تأکید کردند ریاست جمهوری هم بار ها به مسئله ترک بنگاهداری تأکید کرده اند و کار بانک ها را متمایز از بنگاه داری و فعالیت های این چنینی خوانده اند. عزیزی ضمن اشاره به این که با فروش این اموال می توان مولدسازی را انجام داد و در راستای اشتغال زایی گام برداشت گفت: رئیس جمهور بار ها از این که بانک ها فروش اموال مازادشان را جدی نمی گیرند و اصرار بر چنین اموری دارند انتقاد کرده اند. به گفته عزیزی رئیس جمهور ضرورت فروش اموال مازاد بانک ها را بار ها یادآور شده و دستوراتی را در این خصوص ارائه نموده که بر مبنای آن، بانک ها موظف هستند فعالیت قابل قبولی در راستای فروش اموال مازاد ارائه دهند. بر اساس آمار های منتشر شده بانک صادرات ایران در همین راستا و همسو با سخنان ریاست جمهوری و برای تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، از ماه های ابتدایی سال ۹۶ تا تاریخ ۲۵ مرداد سال جاری،  ۵۳۰ املاک مازادش را واگذار کرده که به گزارش این بانک ارزش تعیین شده برای این مقدار ملک مازاد، بالغ بر ۵۱۵۳ میلیارد ریال بوده است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد