به گفته زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون در ۱۶ مهرماه موافقتش را با اجرای طرح عایدی بر سرمایه مسکن اعلام کرد. زهرا سعیدی، ضمن اشاره به این که رئیس کمیته امداد امام خمینی از جمله حاضران جلسه روز ۱۶ مهرماه بوده است تصریح نمود: بحث هایی پیرامون تسهیلات مورد نیاز روستاییان و […]

به گفته زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون در ۱۶ مهرماه موافقتش را با اجرای طرح عایدی بر سرمایه مسکن اعلام کرد.

زهرا سعیدی، ضمن اشاره به این که رئیس کمیته امداد امام خمینی از جمله حاضران جلسه روز ۱۶ مهرماه بوده است تصریح نمود: بحث هایی پیرامون تسهیلات مورد نیاز روستاییان و همچنین میزان ارزش افزوده ای از کمیسیون اقتصادی که می بایست در اختیار کمیته امداد قرار بگیرد صورت گرفته است.

ایشان در ادامه پای طرح مالیات بر عایدی مسکن را به میان کشیدند و این طور گفتند: پس از این که جوانب طرح مورد بررسی دقیق قرار گرفت و همه افراد موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند با کلیات این طرح موافقت شد. سعیدی تصریح کرد: سازمان مالیاتی و امور بازرگانی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس از جمله موافقان کلیات اجرای طرح مذکور بودند. کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان نمود: با این حال در خصوص برخی جزئیات این طرح سؤال ها و ایراداتی وجود دارد که برای رسیدگی به آن ها طرح را در اختیار کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی قرار داده ایم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز