فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضن اشاره به این که دولت برنامه هایی همچون ساخت مسکن ویژه را در دستور کار قرار داده است تصریح کرد: یکی از بهترین روش هایی که می توان بدان تکیه کرد ساخت مسکن در مقیاس های بزرگ است. به گفته رجبی وزارت راه و شهرسازی […]

فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضن اشاره به این که دولت برنامه هایی همچون ساخت مسکن ویژه را در دستور کار قرار داده است تصریح کرد: یکی از بهترین روش هایی که می توان بدان تکیه کرد ساخت مسکن در مقیاس های بزرگ است. به گفته رجبی وزارت راه و شهرسازی و دولت در نظر دارند تأمین مسکن ویژه در تهران را برای رفع مشکلات مردم پیاده سازی نمایند.

نماینده مردم شریف شیراز در مجلس گفت: انتظار می رود دولت برنامه های دقیقی طراحی کند و و برای تولید مسکن به سیاست های صحیحی دست بزند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: برای این که سرمایه گذاران به تولید مسکن راغب شوند باید دولت تدابیری بیندیشد و از مشوق های مختلف استفاده کند.

به گفته فرج الله رجبی بهترین کار این است که دولت اقشار متوسط را مورد توجه قرار دهد و برای این دست از دهک های جامعه ساخت واحد های مسکونی را عملی سازد.

ایشان تلاش های همه جانبه برای رفع مشکل مسکن را امری اساسی خواندند و اذعان نمودند: انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه بانک مرکزی بتوانند بهترین راهکار را برای رفع مشکل مسکن ارائه دهند و در این مسیر مشارکت های همه جانبه داشته باشند.

وی ضمن اشاره به این که طی سال های اخیر کشور شاهد طرح های زیادی در راستای بهبود وضعیت مسکن بوده است اظهار کرد: متأسفانه هیچ کدام از آن ها آن طور که باید مثمرثمر و اثربخش نبوده اند. به گفته این مقام مسئول آن چه سبب می شود چنین طرح هایی راه به جایی نبرند و برخلاف تلاش های زیادی که برای اجرایشان صورت می گیرد بی نتیجه بمانند، عدم مشارکت همه نهاد ها و دستگاه های اجرایی برای پیاده سازی آن هاست.

نماینده مردم شیراز در ادامه به اهمیت نقش شهرداری ها اشاره کرد و اذعان نمود: نقش شهرداری در جذب سرمایه گذاران و رونق تولید مسکن انکارناپذیر است.

ایشان در پایان صحبت هایشان این طور گفتند: قبل از آن که مسکن ویژه توسط وزارت راه و شهرسازی عملی شود نیاز است تمام جوانب آن مورد بررسی قرار بگیرد و عواقبش به خوبی برآورد گردد. وی تأکید کرد این چنین پروژه هایی را تنها در صورتی باید اجرایی نمود و پیاده سازی کرد که بدانیم به حل مشکلات مسکن کمک می کنند و نتیجه ای ارزشمند رقم می زنند.

  • منبع خبر : تی نیوز