به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سه فاکتور بر قیمت نهایی مسکن اثرگذارند که مهم ترینش را می توان مصالح ساختمانی عنوان کرد و به حاشیه سود عوامل ساخت و ارزش زمین اشاره نمود. احمد سرمدی در ادامه صحبت هایش در خصوص نحوه اثرگذاری بازار ارز بر قیمت مسکن سخن گفت و اظهار کرد: […]

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی کشور سه فاکتور بر قیمت نهایی مسکن اثرگذارند که مهم ترینش را می توان مصالح ساختمانی عنوان کرد و به حاشیه سود عوامل ساخت و ارزش زمین اشاره نمود.

احمد سرمدی در ادامه صحبت هایش در خصوص نحوه اثرگذاری بازار ارز بر قیمت مسکن سخن گفت و اظهار کرد: همزمان با رشد بی مهابای قیمت ارز، نرخ مصالح ساختمانی رشد بی سابقه ای را تجربه کرد و در حال حاضر مصالح با قیمت های بسیار بالایی معامله می شوند.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این که قیمت مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن اثر شایانی دارد اذعان نمود: بررسی ها نشان داده سهم هزینه ساخت و ساز در قیمت هر متر واحد مسکونی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان متفاوت است.

سرمدی برای این که صحبت هایش را شفاف تر تشریح کند به تمثیل متوسل شد و این طور گفت: به عنوان نمونه زمانی که هر متر از یک واحد مسکونی را ۴ میلیون تومان برآورد می کنند ۴۰ تا ۵۰ درصد از این رقم هزینه مربوط به ساخت و احداث بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی قیمت مصالح در تمام مناطق تهران مشابه است و اثر شایانی بر قیمت نهایی مسکن می گذارد. ایشان درادامه به یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی واحد مسکونی اشاره کردند و اذعان نمودند: قیمت زمین نیز می تواند بر ارزش مسکن تأثیرگذار باشد و قیمت نهایی آن را دستخوش تغییر سازد. این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: قیمت تعیین شده برای زمین در مناطق مختلف تهران و شهرستان های کشور متفاوت است. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: قیمت فروش یک واحد مسکونی در یکی از گران ترین مناطق تهران به ازای هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است که اگر سهم ساخت و ساز را دو میلون تومان در نظر بگیریم، ۱۰ درصد از هزینه نهایی متعلق به مصالح ساختمانی است.

ایشان خاطرنشان کردند: علاوه بر این که قیمت زمین بر قیمت نهایی مسکن اثر می گذارد و نرخ مصالح ساختمانی قیمت یک مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد، باید گفت حاشیه سود عوامل ساخت از دیگر فاکتور هایی است که می تواند قیمت مسکن را با تغییراتی همراه سازد. به گفته این کارشناس اقتصادی، این عامل اثر به سزایی بر قیمت مسکن می گذارد به طوری که مبلغ دریافتی از سوی عوامل ساخت در بازه ۳۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد که بر اساس ارزش ملک و تعداد واحد های ساخته شده متفاوت برآورد می شود.

  • منبع خبر : تی نیوز