متقاضیان وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این راستا اقدام کنند. یکی از وام هایی که مجرد های تهرانی می توانند در راستای دریافت آن اقدام کنند، وام خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است. سقف این وام برای مجرد های تهرانی ۸۰ […]

متقاضیان وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این راستا اقدام کنند.

یکی از وام هایی که مجرد های تهرانی می توانند در راستای دریافت آن اقدام کنند، وام خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است. سقف این وام برای مجرد های تهرانی ۸۰ میلیون تومان تعریف شده است ضمن این که سود لحاظ شده برای آن ۸ درصد می باشد. دریافت کننده وام نیاز است ماهانه ۸۶۵ هزار تومان به بانک پرداخت کند بنابراین در مجموع پس از ۱۲ سال، ۱۲۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به بانک برگردانده می شود که از این مقدار، ۴۵ میلیون تومان در قالب سود است.

این وام مخصوص خانه اولی هاست به این معنا که دریافت کننده نباید صاحب خانه دیگری باشد.

علاوه بر این، امکان دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله و ۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده مکمل نیز امکان پذیر است. در مجموع می توان این طور گفت مجرد های تهرانی قادر به اخذ وام ۱۱۰ میلیون تومانی هستند.

لازم به توضیح است که دریافت تسهیلات ۲۰ میلیونی جعاله و وام ۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده مکمل نیازمند دریافت تسه می باشد. دریافت اوراق تسه به واسطه یک کد بورسی امکان پذیر خواهد بود، دارنده این کد می تواند پس از مراجعه به سایت مدیریت فناوری بورس تهران، وارد بخش فرابورس شود و پس از اطلاع از آخرین قیمت اوراق بهادار در راستای خرید آن اقدام نماید. قیمت فروش تسه در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال جاری ۷۶ هزار تومان بوده است. برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله و ۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده مکمل، به خرید ۴۰ و ۲۰ ورقه نیاز است، بنابراین متقاضی برای اخذ ۳۰ میلیون تومان وام در قالب وام جعاله و بدون سپرده مکمل بایستی ۵۰ برگه تسه را خریداری و تهیه نماید. جهت خریداری ۵۰ برگه تسه به ارزش ۷۶ هزار تومان لازم است مبلغی معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کنار گذاشته شود. بازه زمانی تعریف شده برای بازپرداخت وام جعاله ۵ سال می باشد. دریافت کننده وام نیاز است ماهانه مبلغ ۵۰۲ هزار تومان را به بانک برگرداند، لازم به توضیح است که سود وام جعاله ۱۷٫۵ درصد می باشد. تسهیلات بدون سپرده مکمل نیز بازپرداختی ۵ ساله و سودی ۱۸ درصدی دارد که نیاز است دریافت کننده این وام، ماهانه مبلغی به ارزش ۲۵۳ هزار تومان پول به بانک پرداخت کند.

در مجموع به ازای دریافت ۳۰ میلیون تومان وام مسکن، به مدت ۵ سال، باید ماهانه ۷۵۵ هزار تومان در اختیار بانک قرار بگیرد که میزان سود این تسهیلات ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

مجرد های تهرانی می توانند وام 110 میلیون تومانی مسکن بگیرند

مجردان تهرانی که ۱۱۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت می کنند ماهانه ناگزیر به پرداخت ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان هستند که در نهایت رقم به ۱۷۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به بانک برگردانده می شود.

  • منبع خبر : تی نیوز