حبیب الله طاهرخانی به عنوان معاون راه و شهرسازی از برنامه های جدید این وزارت گفت و ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید را وعده داد. طاهرخانی ضمن این که ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های در دست بررسی اعلام […]

حبیب الله طاهرخانی به عنوان معاون راه و شهرسازی از برنامه های جدید این وزارت گفت و ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید را وعده داد.

طاهرخانی ضمن این که ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های در دست بررسی اعلام کرد در خصوص زمان بندی اجرای این برنامه چنین گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۰ هزار، ۶۲ هزار، ۴۷ هزار و ۳۱ هزار مسکن در شهر های جدید احداث خواهیم نمود. ایشان تعداد شهر و شهرک های فعلی کشور و آن ها که در حال ساخت هستند را معادل ۳۵ مورد اعلام کرد و اذعان نمود: بر اساس طرح های مصوب، جمعیت پیش بینی شده برای این ۳۵ شهرک ۴ میلیون و ۲۳۹ نفر می باشد. تا نیمه ابتدایی سال جاری ساکنان این شهرک ها ۹۰۹ هزار نفر گزارش شده اند.

وی جزئیات ساخت واحد های جدید را به تفکیک استان ها تشریح نمود و این طور گفت: از ۲۰۰ واحدی که قرار است در دست ساخت قرار بگیرند، سهم استان تهران ۳۲ هزار واحد است و تعداد ۲۵ هزار واحد مسکونی نیز برای البرز در نظر گرفته شده است. طاهرخانی افزود: در استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، مرکزی، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سمنان به ترتیب ۳۴۵۰۰، ۲۶ هزار، ۲۵ هزار، ۱۳ هزار، ۱۴ هزار، ۱۲ هزار، هزار، ۲ هزار، ۱۳ هزار و ۲۵۰۰ واحد مسکونی جدید احداث خواهیم کرد.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: روند ساخت مسکن در شهر های جدید به دو صورت مشارکت در ساخت و مشارکت در محله سازی خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی صحبت هایش را این طور ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است ۵۲ هزار مسکن به شیوه مشارکت در ساخت احداث شود، از این میان آنچه شرکت عمران برای آغاز در اختیار دارد، زمین های آماده سازی شده است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری خواهند شد. وی افزود: در مقابل، شرکا هزینه ساخت را بر عهده خواهند گرفت که ارزش آن توسط کارشناسان دادگستری تعیین می گردد تا بر اساس آورده ها بتوان درصد سهم الشرکه را محاسبه کرده و با استناد به آن کار را پیش برد. وی در ادامه در خصوص ساخت واحد های جدید به شیوه مشارکت در محله سازی اشاره نمود و این طور گفت: از تعداد واحد هایی که در نظر داریم در شهر های جدید احداث کنیم، ۱۴۸ هزار واحد به این شیوه احداث خواهد شد. به گفته این مقام مسئول شرایط ساخت مسکن به این صورت است که شریک در راستای آماده سازی زمین ها گام بر می دارد، و پس از این که سهم الشرکه طرفین (قیمت زمین و هزینه آماده سازی) بر اساس میزان آورده هایشان برآورد گردید، ساخت واحد ها بر اساس مشارکت در ساخت امکان پذیر می گردد. وی مراحل ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۷ را این طور تشریح کرد: بر اساس اولین بخش از برنامه ای که تا سال ۱۴۰۰ تدوین نموده ایم، نیاز است به شیوه مشارکت در ساخت و مشارکت در محله سازی به ترتیب ۷ هزار و ۵۳ هزار واحد مسکونی احداث نماییم.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد