بانک عامل بخش مسکن و بانک ملی دو بانکی هستند که در راستای معامله اوراق تسهیلات مسکن فعالیت می کنند. برای هر دو این نماد ها از طرف شورای پول و اعتبار محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. در مصوبه ۲۸ مرداد ماه سال ۹۴، شورای پول و اعتبار، جهت استفاده از تسهیلات مسکن […]

بانک عامل بخش مسکن و بانک ملی دو بانکی هستند که در راستای معامله اوراق تسهیلات مسکن فعالیت می کنند. برای هر دو این نماد ها از طرف شورای پول و اعتبار محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.

در مصوبه ۲۸ مرداد ماه سال ۹۴، شورای پول و اعتبار، جهت استفاده از تسهیلات مسکن پرداخت شده از سوی بانک مسکن و از محل اوراق بهادار گواهی تقدم محدودیت هایی را لحاظ کرد و این محدودیت ها را به اطلاع بانک مسکن و فرابورس ایران رساند.

از جمله محدودیت های اعمال شده می توان به محدودیت زمانی اشاره کرد که بر این اساس، خریدار می بایست ظرف ۴ ماه در جهت فروش اوراق دریافتی در هر کدام از نماد های معاملاتی اقدام نماید.

شورای پول و اعتبار تنها یک استثنا برای این امر قائل شده و آن هم این که این محدودیت شامل فروش اوراق در نماد های تسه ای ک تا پایان زمان تعریف شده جهت معامله در بازار فرابورس برای آن ها از ۴ ماه کمتر است، نمی شود.

بنابراین از میان نماد های تسته، اوراقی که زمان صدور آن ها به سه ماه از فصل زمستان ۹۶ و فروردین ماه ۹۷ بر می گردد به عنوان استثنا شناخته می شوند و در لیست اوراق مشمول محدودیت قرار نمی گیرند. گفتنی است نماد تسه های مذکور به صورت ۹۵۱۰، ۹۵۱۱، ۹۵۱۲ و ۹۶۰۱ می باشد.

از دیگر محدودیت هایی که برای معامله اوراق گواهی تقدم وجود دارد می توان به تعداد برگه های قابل خرید و فروش اشاره کرد به گونه ای که هر جلسه معاملاتی و به ازای هر کد معاملاتی بیش از ۱۶۰ برگه نمی توان مورد معامله قرار داد. به عبارت ساده امکان خرید تنها ۱۶۰ برگه تسه متعلق به بانک عامل بخش مسکن توسط متقاضی در یک روز وجود دارد. لازم به توضیح است که آنچه خریداری می شود را تا ۴ ماه بعد نمی توان فروخت.

چنانچه متقاضی تسهیلات مسکن از محل اوراق بهادار، محدودیت های مزبور را رعایت نکند آن گاه تمام سفارش هایی که ثبت کرده باطل خواهد شد ضمن این که معاملات فسخ می گردند. مرجع رسیدگی به تخلفات، گزارش تخلف های صورت گرفته را دریافت خواهد کرد.

این اوراق که توسط بانک عامل بخش مسکن جهت دریافت وام مسکن صادر می گردند تا ۱ ماه پس از توقف نماد معاملاتی مربوطه در بازار فرابورس اعتبار خواهند داشت. این بدان معناست که با انقضای زمان تعریف شده برای یک نماد معاملاتی که به معنای بی اعتبار بودن آن نماد برای معامله در بازار فرابورس ایران است می توان تا یک ماه بعد از طریق بانک عامل بخش مسکن، تسهیلات را دریافت کرد.

محدودیت های تعیین شده برای معامله اوراق بانک ملی

شورای پول و اعتبار برای اوراق حق تقدم صادر شده از سوی بانک ملی نیز محدودیت هایی در نظر گرفته است. به عبارتی متقاضیان و خریداران اوراق حق تقدم از بانک ملی باید به محدودیت های تعریف شده برای آن ها دقت داشته باشند و معاملاتشان را بر این اساس اجرایی کنند.

تمام اوراقی که از سوی بانک ملی ارائه می شود و تملی خوانده می گردد به مدت دو سال دارای اعتبار است. اوراق بهادار صادر شده از سوی بانک ملی تا ۱ ماه بعد از باطل شدن نماد معاملاتی برای دریافت وام مسکن اعتبار خواهد داشت. حداکثر تعداد اوراق بهادار بانک ملی که می تواند مورد معامله قرار گیرد ۲۴۰ برگ تعریف شده است.

به عبارتی از تعداد بیشتری اوراق بهادار بانک ملی در مقایسه با اوراق بهادار بانک مسکن می توان استفاده کرد.

  • منبع خبر : مهر نیوز